Kategoriat: 
Jäsenetu
Työelämä

Mentorointiohjelma vastaa ammattikunnan haasteisiin

Eläinlääkäripula ja eläinlääkärien työssäjaksaminen ovat juuri nyt ajankohtaisia puheenaiheita. Siksi Eläinlääkäriliiton vuosien 2021-2023 tavoitesuunnitelman kärkitavoitteiden joukossa onkin tavoite vastata työelämän murroksen haasteisiin ja edistää eläinlääkärien työssä jaksamista.

Tavoitteiden saavuttamiseksi asetettujen toimenpiteiden joukossa on mentorointikäytäntöjen edistäminen ja nyt Eläinlääkäriliitossa on aloitettu pilottiprojekti ensi kesän kandien mentoroinnista. Vaikka eläinlääkäreille ei ole aikaisemmin ollut tarjolla järjestelmällistä mentorointia, se on jo vakiintunut käytäntö monilla muilla aloilla. Esimerkiksi lääketieteen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien keskuudessa mentorointia järjestetään Suomessa runsaasti ja sillä on havaittu olevan positiivinen vaikutus työssä jaksamiseen.

Mentorointi ei korvaa työhön perehdyttämistä, joka on työnantajan vastuulla, eikä se pidä sisällään potilastapauksista konsultointia. Koska mentoroinnissa pysytellään ammattikunnan yhteisissä teemoissa ja kysymyksissä, mentorin ja aktorin ei tarvitse olla töissä samalla sektorilla.

Pilottiohjelmassa mentorointi järjestetään pienryhmissä, joissa on kaksi mentoria ja 3–6 aktoria. Pienryhmissä toteutettava mentorointi antaa mahdollisuuden myös vertaismentorointiin, eli aktorien keskinäiseen kokemusten jakamiseen ja keskusteluun. Mentoreiden työskentely pareittain mahdollistaa vastuun ja tapaamisten jakamista. Mentorointi järjestetään etäyhteyksien avulla, minkä ansiosta ryhmien koostaminen ja tapaamisten sopiminen on joustavaa. Vaikka mentorointi on vapaaehtoistyötä, se tarjoaa paljon myös mentoreille. Siinä missä aktori saa tärkeää tukea työn tekemiseen ja oman toiminnan reflektointiin, mentorointi on myös mentorille loistava tilaisuus verkostoitua, kerätä kokemusta mentoroinnista ja vahvistaa ammattikunnan kollegiaalisuutta.

Kesällä 2023 Eläinlääkäriliiton mentorointiohjelman kohderyhmänä ovat 5. vuosikurssin opiskelijat, jotka ovat lähdössä ensimmäiseen praktiikkakesäänsä. Pilottiohjelman kohderyhmän valinta perustuu oletettuun tuen tarpeeseen ja aikaisempiin kokemuksiin lääkärien mentorointiohjelmista. Ensimmäisen kesän jälkeen mentorointia on tavoitteena laajentaa asteittain kaikille eläinlääkäreille ja eri tehtäviin soveltuvaksi. Ensimmäistä kertaa praktiikkaan lähtevät opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tehtäviin ja siksi myös mentoreita etsitään monipuolisesti eri sektoreilta. Mentoroivan eläinlääkärin ei tarvitse olla tällä hetkellä praktiikassa, vaan aikaisempi lyhytkin kokemus eläinlääkäripraktiikasta on riittävä.

Eläinlääkäriliitto aloitti ohjelmasta kiinnostuneiden eläinlääkärien yhteystietojen keräämisen marraskuussa Eläinlääkäripäivillä, ja kiinnostusta on ollut ilahduttavan paljon heti alusta asti. Ensi kesän kandien mentoreiksi haetaan Suomessa laillistettuja eläinlääkäreitä, joilla on kokemusta praktiikkatyöstä ja jotka ovat kiinnostuneita tukemaan nuoria kollegoita työuran alkuvaiheissa. Aikaisempaa kokemusta mentoroinnista ei tarvitse olla, sillä mentorit saavat perehdytyksen tehtäväänsä ja mentoritapaamisten järjestämiseen tarjotaan tukimateriaalia.

Jaa Ajankohtaista