Siirry sisältöön

Tietoa Eläinlääkäriliiton toiminnasta

Eläinlääkärien ammatillinen etujärjestö Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. on perustettu 1892.

Eläinlääkäriliitto on ammatillinen etujärjestö, joka on perustettu vuonna 1892. Aluksi yhdistys oli nimeltään Suomen Eläinlääkäriyhdistys. Vuonna 1963 nimi muutettiin Suomen Eläinlääkäriliitoksi.

Liiton järjestäytymisaste on korkea, noin 82 prosenttia. Eläinlääkäriliiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. 

Liittoon kuuluu monipuolisen ammattikunnan kaikkien osien edustajia: opiskelijoita, julkisen sektorin palkansaajia, yrittäjiä, yksityisen sektorin palkansaajia, ammatinharjoittajia, yliopiston työntekijöitä ja eläkeläisiä.

Eläinlääkäriliitto on:

  • Monipuolisen ammattikunnan päämäärätietoisesti toimiva edunvalvontaorganisaatio.
  • Jäsenistön silmissä näkyvä, aktiivinen, luotettava, rahanarvoinen sekä kuunteleva tuki sekä koko ammattikunnan edunvalvoja.
  • Sidosryhmien silmissä yhteistyökykyinen, asiantunteva, yhtenäinen sekä tehokas ja toimiva verkostoituja.
  • Toimintaympäristössään aktiivinen ja aloitteellinen vaikuttaja.

Lisää tietoa liiton säännöistä

Miten toimimme?

Eläinlääkäriliitto koostuu viidestä kerroksesta ja jossa ylihäältä katsottuna järjestys on: jäsenet, valtuuskunta, hallitus, valiokunnat ja toimisto. Se on jäsentensä muodostama yhteisö, jossa jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa. 

Valtuuskunnan linjaamat kärkitavoitteet

Kolmivuotiset kärkitavoitteet vuosille 2024-2026:

  • Ammatin kaikkien sektoreiden arvostuksen lisääminen sekä positiivisempi ja ratkaisukeskeisempi viestintä
  • Muutosten aktiivinen ennakointi ja niihin valmistautuminen
  • Jäsenpito- ja hankinta: liiton toiminnan näkyväksi tekeminen

Lisätietoa toiminnasta

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Eläinlääkäriliitto on Suomen eläinlääkärien ammattijärjestö ja edunvalvoja. Vaikutamme monipuolisesti eläinlääkärien työkenttään liittyvään päätöksentekoon.
Edunvalvontatyöstämme

Eläinlääkäreitä palkitaan

Suomen Eläinlääkäriliitto myöntää neljää palkintoa. Yksi annetaan vuosittain ja muut annetaan kolmen vuoden välein.
Palkinnoista

Tutkimukset

Toteutamme säännöllisesti tutkimuksia edunvalvonnan suunnittelun tueksi.
Tutkimuksista

Lausunnot ja kannanotot

Eläinlääkäriliitto ottaa aktiivisesti kantaa eläinlääkäreihin koskeviin ajankohtaisiin asioihin sekä eläinlääkärin roolin edistämiseen eläinten hyvinvoinnin ja yhteisen terveyden näkökulmasta.