Siirry sisältöön

Lakipalvelu

Jäsenenämme saat maksutonta neuvontaa työsopimuksissa sekä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Lisäksi saat neuvoja tavoista, joilla ongelmatilanteita kannattaa lähteä ratkomaan. Palvelu on luottamuksellista.

Ota yhteyttä lakipalveluun

Jos tarvitset juristiemme apua tai sinulla on kysyttävää lakipalveluistamme, ota rohkeasti yhteyttä. Työoikeuteen erikoistuneet juristimme auttavat kaikkia jäseniämme niin isoissa kuin pienissä pulmissa.

lakiasiat@sell.fi

Ota yhteyttä juristeihin ensisijaisesti yhteisen sähköpostiosoitteen kautta.

Valmistaudu näin ennen yhteydenottoa

Ennen kuin otat yhteyttä juristeihimme, suosittelemme sinua valmistelemaan yhteydenottosi. Tämä auttaa meitä ymmärtämään tilanteesi paremmin. Ensimmäisessä yhteydenotossa on hyvä toimittaa tarvittavat taustatiedot:

 • Yksilöi ongelma, kerro selkeästi mistä on kyse.
 • Liitä mukaan dokumentit, toimita kopio sopimuksesta, palkkatodistuksesta, viranomaisen päätöksestä ym., jotka liittyvät kysymykseesi.
 • Anna tieto sovellettavasta työehtosopimuksesta, jos asia liittyy työ- tai palvelussuhteen ehtoihin ja työpaikallasi on työ- tai virkaehtosopimus.
 • Jos työpaikallasi on luottamushenkilö tai luottamusvaltuutettu, suosittelemme olemaan yhteydessä myös heihin.

Lakipalvelu pähkinänkuoressa

Juristien avulla varmistat oikeutesi ja velvollisuutesi työelämän kitkatilanteissa. Lisäksi saat neuvoja tavoista, joilla ongelmatilanteita kannattaa lähteä ratkomaan.

Ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä tarkastuttamalla erilaiset työ- ja palvelussuhteeseen liittyvät sopimukset liiton asiantuntijoilla ennen niiden allekirjoittamista. Näin varmistat, että ymmärrät sopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista ja vältyt mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

Juristimme tarjoavat koulutusta työoikeudellisissa asioissa. Suosittelemme koulutuksiin osallistumista, sillä oman tietämyksen lisääminen työelämän kysymyksissä on tehokkain tapa ehkäistä ongelmien syntymistä. Lisäksi liitto ja sen omistama Fennovet Oy järjestävät eläinlääkäreille koulutusta työelämäkysymyksissä. Ajankohtaiset koulutukset löytyvät tapahtumakalenterista.

Työoikeuteen erikoistuneet juristimme pyrkivät löytämään riitatilanteissa aina sovinnollisen ratkaisun, mutta tarpeen tullen he auttavat oikeudenkäyntiin asti. Mikäli opastus ja neuvottelut eivät tuota haluttua lopputulosta, liitto on vakuuttanut jäsenensä oikeusturvavakuutuksella (palkansaajat ja ammatinharjoittajat).

Neuvomme suomalaista lainsäädäntöä koskevissa asioissa.

Hyödynnä juristien apua näissä tilanteissa

Työoikeudelliset tilanteet

 • työ- ja palvelussuhdesopimukset
 • työsuhteen päättösopimukset
 • erilliset, laajemmat kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • koulutuskustannussopimukset
 • työehtosopimusten mukaiset paikalliset sopimukset
 • muiden paikallisten sopimusten kommentointi (esim. sopimukset liukuvasta työajasta ja sopimukset varhaisesta puuttumisesta).

Työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset

 • työntekijän vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset
 • työrikosasiat
 • eläinlääkärin ammattiin liittyvä juridiikka ja hoitovirheväitteet
 • työttömyysturvakysymykset ja työttömyysturvalain tulkintaan liittyvät kysymykset.

Työpaikan tilanteet

 • työpaikkakiusaamiseen liittyvät asiat
 • palkkakysymykset
 • muutosneuvotteluihin liittyvä käytännön ohjeistus
 • tilanteet, joissa edellytetään suoraan yhteydenottoa työnantajaan (esim. palkkasaatavien perintä ja työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen)
 • työehtosopimuksen tulkinta.
 • luottamushenkilön ja -valtuutetun valinta

Juristimme apunasi

Juristien avulla varmistat oikeutesi ja velvollisuutesi työelämän kitkatilanteissa. Lisäksi saat neuvoja tavoista, joilla ongelmatilanteita kannattaa lähteä ratkomaan.