Siirry sisältöön

Yliopiston työntekijä

Yliopistolla työskentelevä eläinlääkäri on työsuhteessa yliopistoon.

Yliopistolla työskentelevä eläinlääkäri on työsuhteessa yliopistoon. Työsuhteen ehdoista sovitaan työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella, jota työlainsäädäntö ja työehtosopimus täydentävät. Joiltain osin lainsäädännössä ja työehtosopimuksessa on työntekijää suojaavia määräyksiä, joista työsopimuksella ei ole mahdollista sopia toisin, mikäli se heikentäisi työntekijän asemaa (esimerkiksi irtisanomisperusteet ja vuosilomat).

Yliopiston työntekijän työehdot

Eläinlääkäriliitto kuuluu lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien yhteiseen Lääkäriliittojen neuvottelujärjestöön, joka on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsen. JUKO neuvottelee valtakunnallisena pääsopijajärjestönä yliopistojen työehtosopimuksista Sivistysala ry:n kanssa. Näissä neuvotteluissa JUKO edustaa myös Eläinlääkäriliiton jäseniä.

Työehtosopimuksessa on sovittu monista keskeisistä työnteon ehdoista, mm. vuosilomaa koskevista määräyksistä, poissaoloista, eläinsairaalaa koskevista työaikajärjestelyistä sekä yliopistojen palkkausjärjestelmästä. Työehtosopimus on mahdollistanut monista esimerkiksi työaikaa ja vuosilomaa koskevista kysymyksistä sopimisen lainsäädännöstä poikkeavalla tavalla.

Yliopistossa työskentelevien sairaalaeläinlääkärien työaikojen osalta sovelletaan omia työehtosopimusmääräyksiä, jotka löytyvät yliopiston työehtosopimuksen luvusta 9.

  • Yliopistojen yleinen työehtosopimus sekä ajantasaiset palkkataulukot ovat luettavissa Jukon ylläpitämällä yliopistotes.fi -sivustolla.
  • Työehtosopimusta ja yliopiston palkkataulukoita pääset tarkastelemaan klikkaamalla tästä.

Yliopistolla työskentelevät JUKOn alaisten liittojen jäsenet valitsevat keskuudestaan luottamusmiehiä. Luottamusmiehet edustavat henkilöstöä työnantajan kanssa käytävissä neuvotteluissa ja auttavat työntekijöitä erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Ajantasaiset yleiskorotukset

Voimassa olevat työehtosopimukset sekä niihin perustuvat palkankorotukset on koottu työehtosopimusneuvottelut-sivulle.

Yliopistovaliokunta

Yliopistolla työskentelevien eläinlääkärien asioita käsitellään Yliopistovaliokunnassa (YOVA). Valiokunnan tehtäviä ovat yliopistosektorin jäsenten opastaminen ja edunvalvonta; tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta.

Juristi vastaa -palstan nostoja

Jaksotyöstä

Lainsäädännössä pääasiallinen työaikamuoto on edelleen niin kutsuttu yleistyöaika, eikä mitä tahansa työtä saa järjestää jaksotyöksi.
Lue juristin vastaus

Työsopimuksen päättäminen

Työsopimuksen päättämisestä on säädetty työsopimuslaissa. Työsuhteen voi päättää sekä työnantaja että työntekijä.
Lue juristin vastaus

Määräaikaisista työsopimuksista

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen päätyyppi on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Myös määräaikaisia työsopimuksia voidaan toki käyttää, mutta näiden käyttöä on laissa tietyiltä osin rajoitettu.
Lue juristin vastaus

Kattava materiaalipankki käytössäsi

Jäsenenä hyödynnät kaiken materiaalipankin sisällön, jotka on tehty tukemaan eläinlääkärin työelämää. Sektorikohtaisten suositusten lisäksi samasta paikasta löydät liiton yleiset suositukset ja menneiden koulutusten tallenteita.

Jatkuva kehitys

Eläinlääkärillä on lakiin perustuva velvollisuus täydennyskoulutuksella huolehtia ammattitaitonsa säilymisestä ja kehittymisestä. Työnantajan velvollisuus on luoda edellytykset täydennyskoulutukseen pääsemiselle.

Saamistaan koulutuksista on eläinlääkärin hyvä pitää kirjaa esimerkiksi tallentamalla saamansa osallistumistodistukset, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa.

Tytäryhtiömme Fennovetin koulutuskalenterista ja Eläinlääkärilehdestä löytyy tietoa tulevista koulutuksista. Tutustu myös liiton suositukseen täydennyskoulutuksista.

Jäikö jokin mietityttämään?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Voit aina olla yhteydessä toimistoomme ja kysyä ohjeita. Yleiset kysymykset voit suunnata toimiston sähköpostiosoitteen, kun taas lakipalvelu neuvoo työsopimuksissa sekä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.