Siirry sisältöön

Eläinlääkäriliiton organisaatio

Tutustu valtuuskuntaan, hallitukseen ja valiokuntiin.

Keitä olemme?

Eläinlääkäriliitto on jäsentensä muodostama yhteisö, jossa jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa. Jäsenet päättävät liiton suunnasta toimimalla sen eri toimielimissä.

Jäsenet edustavat itseään valtuuskunnassa, joka valitaan vaaleilla joka kolmas vuosi. Vaaleilla varmistetaan demokraattisuus ja jäsenten äänien kuuluminen. Hallitus on liiton toimeenpaneva elin ja sen valitsee valtuuskunta syyskokouksessaan.

Eläinlääkäriliitolla on 13 valiokuntaa, joiden aihepiireinä ovat eläinsuojelu, eläinlääkärin hyvinvointi, etiikka, koulutuspolitiikka, koulutus, kunta, opiskelija, valtio, yksityissektori, yliopisto, yrittäjä ja lehden toimitusneuvosto. Valiokunnat valmistelevat asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat. 

Näiden toimielimien tukena toimivat Eläinlääkäriliiton toimiston asiantuntijat, jotka palvelevat jäseniä ja toteuttavat jäsenistön linjaamia suuntaviivoja.

Eläinlääkäriliiton organisaatiorakenne koostuu viidestä kerroksesta ja jossa ylimpänä ovat jäsenet

JÄSENETvarsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet
VALTUUSKUNTA30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä
tutustu valtuuskuntaan
HALLITUSpuheenjohtaja (= liiton puheenjohtaja), 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä
tutustu hallitukseen
VALIOKUNNAT13 valiokuntaa, aihepiirit ovat: eläinsuojelu, eläinlääkärin hyvinvointi, etiikka, koulutuspolitiikka, koulutus, kunta, opiskelija, valtio, yksityissektori, yliopisto, yrittäjä, talous ja lehden toimitusneuvosto.
tutustu valiokuntiin
TOIMISTOasiantuntijat toimistolla, jotka tukevat, toteuttaa ja neuvoo
tutustu toimiston henkilökuntaan