Siirry sisältöön

Yksityisen sektorin työntekijä

Yksityisellä sektorilla työskentelevät eläinlääkärit löytyvät pääasiassa yksityisiltä klinikoilta, mutta heitä on myös monenlaisissa yrityksissä, joissa tarvitaan eläinlääketieteen asiantuntemusta.

Yksityissektorilla ei sovelleta yhtenäisiä työehtosopimuksia

Yksityisellä sektorilla työskentelevät eläinlääkärit löytyvät pääasiassa yksityisiltä klinikoilta, mutta heitä on myös monenlaisissa yrityksissä, joissa tarvitaan eläinlääketieteen asiantuntemusta.

Eläinlääkärien yksityissektorin työsuhteissa ei sovelleta yhtenäisiä työehtosopimuksia, mikä johtuu alan yritysten suuresta heterogeenisuudesta. Erikoistumisen taso vaihtelee huomattavasti; jotkin yritykset tarjoavat palveluja tietyille eläinlajeille, kun taas toiset toimivat yleispraktiikoissa. Lisäksi aukioloajat voivat eroa merkittävästi, alkaen perinteisistä virastoajoista aina ympärivuorokautiseen palveluun sairaaloissa. Palvelukonseptit ja toimintatavat vaihtelevat myös alueittain Suomessa, mikä tekee yhtenäisten työehtojen määrittelyn haastavaksi. Tämän monimuotoisuuden vuoksi työehtoja sovitaan tyypillisesti yrityskohtaisesti, ottaen huomioon kunkin toimijan erityispiirteet ja palvelutarjonnan.

Eläinlääkärin kannattaa neuvotella työnantajan kanssa tehtävän vaativuutta ja eläinlääkärin kokemusta ja osaamista vastaavasta palkasta. Neuvotteluapuna voit turvautua tietoon liittyen Eläinlääkärien toteutuneisiin palkkoihin.

Apua työsopimuksen tekemiseen

Yksityisellä sektorilla työsopimuksella on keskeinen merkitys työsuhteen ehtojen määräytymisen kannalta. Hyödynnä työsopimuksen tekemisessä suosituksiamme, jotka olemme laatineet helpottamaan työsopimuksen tekemistä. Yksityiselle sektorille suunnatut suositukset ovat esimerkiksi Työelämän lakipaketti ja Työehtosuositusta yksityispraktiikan eläinlääkärille. Suositukset ovat materiaalipankissa kirjautumisen takana.

Juristimme ovat tukenasi

Voit hyödyntää jäsenille suunnattua maksutonta lakipalvelua monissa eri työelämän tilanteissa. Lakipalveluun saapuu säännöllisesti kyselyjä esimerkiksi seuraavista aiheista: työsopimuksen tekeminen, työaika, perhevapaa, vuosiloma, provisiopalkka ja hoitovirheväite.

Hyödynnä kattavaa materiaalipankkia

Jäsenenä hyödynnät kaiken materiaalipankin sisällön. Yksityisellä sektorilla työskentelevälle on laadittu esimerkiksi työelämän lakipaketti ja työehtosuositus.

Jatkuva kehitys

Eläinlääkärillä on lakiin perustuva velvollisuus täydennyskoulutuksella huolehtia ammattitaitonsa säilymisestä ja kehittymisestä. Työnantajan velvollisuus on luoda edellytykset täydennyskoulutukseen pääsemiselle.

Saamistaan koulutuksista on eläinlääkärin hyvä pitää kirjaa esimerkiksi tallentamalla saamansa osallistumistodistukset, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa.

Tytäryhtiömme Fennovetin koulutuskalenterista ja Eläinlääkärilehdestä löytyy tietoa tulevista koulutuksista. Tutustu myös liiton suositukseen täydennyskoulutuksista.

Yksityissektorin työsuhdevaliokunta

Yksityissektorilla työskentelevien eläinlääkärien asioita käsittelee Yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA). Valiokunnan vaatimuksena on, että sillä on edustus yksityisen puolen eri sektoreilta. Valiokunnan tehtäviä ovat yksityissektorin palkansaajien opastaminen ja edunvalvonta; yksityissektorin vähimmäispalkkasuositusten valmistelu; tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta.

Juristi vastaa -palstan nostoja

Luottamusvaltuutettu paikallisen edunvalvonnan kulmakivenä

Henkilöstön edustajalla on keskeinen rooli työpaikkatason edunvalvonnassa sekä työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteisymmärryksen rakentamisessa.
Lue juristin vastaus

Provisiopalkan perusteista on hyvä sopia tarkasti

Provisiopalkalle ei löydy määritelmää työlainsäädännöstä, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan palkkaa, joka määräytyy muun kuin työhön käytetyn ajallisen suoritteen perusteella.
Lue juristin vastaus

Miten lomapalkka lasketaan?

Vuosilomiin ja lomapalkkaan liittyvät kysymykset ovat Eläinlääkäriliiton jäsenneuvonnassa toistuvia kysymyksiä.
Lue juristin vastaus

Jäikö jokin mietityttämään?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Voit aina olla yhteydessä toimistoomme ja kysyä ohjeita. Yleiset kysymykset voit suunnata toimiston sähköpostiosoitteen, kun taas lakipalvelu neuvoo työsopimuksissa sekä työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.