Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

Eläinlääkäriliitto ottaa aktiivisesti kantaa eläinlääkäreihin koskeviin ajankohtaisiin asioihin sekä eläinlääkärin roolin edistämiseen eläinten hyvinvoinnin ja yhteisen terveyden näkökulmasta.

Alta löytyvät kaikki Eläinlääkäriliiton antamat lausunnot vuosilta 2022-2024. Aikaisempien lausuntojen osalta lista päivittyy syksyllä. Jos listassa ei ole etsimääsi lausuntoa, voit pyytää sen nähtäväksi Eläinlääkäriliiton toimistolta (toimisto@sell.fi).

Vuosi 2024

12.6.2024 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hevosten hyvinvoinnista (.pdf)

6.5.2024 Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä laiksi tupakkalain muuttamisesta(.pdf)

8.5.2024 Lausunto asetusluonnoksesta nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen
17 §:n muuttamisesta
(.pdf)

31.1.2024 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (.pdf)

19.1.2024 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi broilereiden suojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
(.pdf)

Vuosi 2023

1.12.2023 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä (.pdf)

26.10.2023 Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kotimaankauppaa
varten kerättäville nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten sukusoluille ja alkioille
eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
(.pdf)

25.10.2023 Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi zoonooseista annetun
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamiseksi
(.pdf)

31.8.2023 Lausunto luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi
eläinlääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta
(.pdf)

18.8.2023 Lausunto eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen
kumoamisesta
(.pdf)

31.1.2023 Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotuksista: Luonnokset maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi erikoiseläinlääkärikoulutuksesta sekä
valtioneuvoston asetukseksi erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia
erikoiseläinlääkärinä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
(.pdf)

20.1.2023 Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta liikkuvien elintarvikehuoneistojen toiminnasta(.pdf)

12.1.2023 Lausunto hallituksen esityksestä HE 96/2022 vp eduskunnalle laeiksi eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta annetun lain sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta
(.pdf)

Vuosi 2022

9.9.2022 Lausunto luonnoksesta esitykseksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi
eläinlääkkeistä pidettävästä lääkekirjanpidosta
(.pdf)

1.9.2022 Lausunto ehdotuksista maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikehygieniasta
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) muuttamisesta ja maa- ja
metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikevalvonnasta annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) muuttamisesta
(.pdf)

18.8.2022 Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta eläinlääkärin lääkkeiden määräämisestä muun
asianmukaisen terveydentilan arvioinnin perusteella

12.8.2022 Lausunto Ruokaviraston ohjeluonnoksesta Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely
ja lihan toimittaminen myyntiin
(.pdf)

8.8.2022 Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi vasikoiden
kuljetuskuntoisuudesta kaupallisissa kuljetuksissa
(.pdf)

8.6.2022 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tartuntatautilain muuttamisesta (.pdf)

2.5.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta
(.pdf)

2.5.2022 Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta a-luokan eläintautien
vastustamisesta
(.pdf)

4.4.2022 Asiantuntijalausunto kansalaisaloitteesta KAA 4/2021 vp Kissakriisi hallintaan – kissojen
tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta
(.pdf)

21.2.2022 Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen
liittyviksi laeiksi
(.pdf)

20.1.2022 Hallituksen esitys sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta (.pdf)

15.1.2022 Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotuksesta zoonooseista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (316/2021) 33 §:n väliaikaisesta muuttamisesta(.pdf)

14.1.2022 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi
(.pdf)

12.1.2022 Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden
käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta
(.pdf)

Aiheeseen liittyvää