Siirry sisältöön

Eläinlääkäriliiton materiaalipankki

Olemme koonneet eläinlääkärin työhön liittyvistä materiaaleista kokonaisuuden, joka on vapaasti jäsentemme käytettävissä kirjautumalla Fimnet-tunnuksilla. Osaan materiaaleista voi tutustua myös kirjautumatta.

Materiaalia eläinlääkärin työn tueksi

Materiaalipankista jäsenet löytävät muun muassa liiton suosituksia ja kattavan työelämän lakipaketin, joka vastaa yleisimpiin työlainsäädännön kysymyksiin. Myös esimerkiksi monet menneet koulutukset ja eläinlääkärin vero-opas ovat jäsenten katsottavissa. Katso alta Eläinlääkäriliiton monet suositukset.

Osa materiaaleista on julkisia, mutta suurin osa on suunnattu jäsenillemme ja vaatii kirjautumisen.

EPE-tukipuhelimen puhelinnumeron löydät täältä .

Suositukset, yleiset

Eläinlääkärin eettiset ohjeet

Ohjeet antavat eläinlääkärille eettisiä ohjeita liittyen yhteiskuntaa, eläinten hyvinvointiin ja toimintaa eläinlääkärinä.

Tutustu ohjeisiin

Eläinlääkäripalveluiden markkinointiohjeet

Markkinointiohjeen tarkoituksena on saattaa markkinointikäytäntö sellaiseksi, että mahdollinen asiakas saa oikean kuvan tarjolla olevista eläinlääkäripalveluista. Markkinoinnin sisällön perusteella tulee palveluiden hakijan voida päättää, vastaavatko tarjotut palvelut hänen tarpeitaan. Yhtenäinen markkinointi auttaa myös ylläpitämään kollegiaalista henkeä eläinlääkärikunnassa.

Tutustu ohjeisiin

Eläinlääkärin kollegiaalisuussäännöt

Suomen Eläinlääkäriliiton kollegiaalisuussääntöjen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eläinlääkärien keskinäistä kollegiaalisuutta ja ammattikunnan yleistä arvostusta. Kollegiaalisuus on yhteistyötä eläinlääkärikunnan ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Tutustu kollegiaalissääntöihin

Eläinlääkäri kohtaa toimittajan

Suomen Eläinlääkäriliittoon tulee kyselyjä miten toimia tilanteissa, joissa on mukana joukkoviestinten edustajia, toimittajia. Ohje on tehty antamaan suuntaviivoja tilanteiden hoitamiseen.

Tutustu Eläinlääkäri kohtaa toimittajan -ohjeeseen

Eläinlääkärien toteutuneet palkat

Toteutuneet palkat on taulukko, joka näyttää eri sektorien toteutuneita palkkoja (mediaanipalkki ja keskiarvo). Tieto on kerätty jäsenkyselystämme vuonna 2022.

Tutustu toteutuneisiin palkkoihin

Suositus täydennyskoulutuksesta

Eläinlääkäriliiton täydennyskoulutussuositus käsittelee täydennyskoulutuksen osallistumismahdollisuuksia, määrää, sisältöä ja rahoitusta. Suosituksen mukaan jokaisella eläinlääkärillä tulee olla oikeus työnantajan kustannuksella työpaikan ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään 10 päivää vuodessa. 

Katso suositus täydennyskoulutuksesta

Suositus eläinlääkärin erikoisosaamisen ilmaisusta

Eläinlääkärin kollegiaalisuussäännöissä todetaan, että eläinlääkäri ei saa levittää eikä pitää yllä väärää käsitystä omasta tai ammattitovereidensa pätevyydestä. Suositus koskee sitä, miten eläinlääkärin tulisi ilmaista oma erikoisosaamisensa tai kiinnostuksensa tiettyyn eläinlääkinnän osa-alueeseen. 

Katso suositus eläinlääkärin erikoisosaamisen ilmaisusta.

Eläinlääkäriliiton suositus sijaisten ja uusien työntekijöiden perehdyttämisen rungoksi

Perehdytysrunko tarjoaa apuvälineen uuden työntekijän perehdytyksessä läpi käytävistä asioista.

Tutustu suositukseen täällä

Eläinlääkärin antamat todistukset

Eläinlääkärin tulee muistaa, että kaikki hänen eläinlääkärinä kirjoittamansa ja nimikirjoituksellaan varmistamansa paperit ovat virallisia asiakirjoja. Eläinlääkärin tulee varautua siihen, että paperi voidaan julkistaa sellaisenaan. Eläinlääkärin allekirjoitus on erittäin arvokas yhteiskunnassamme. Todistuksen kirjoittaminen on tärkeä osa eläinlääkärin työtä, eikä kukaan muu saa sitä tehdä. Oikein laadittu todistus on osa ammattitaitoa.

Lue lisää aiheesta

Suositus vapaaehtoistyössä noudatettavista menettelytavoista

Suomen Eläinlääkäriliitto suosittelee näitä menettelytapoja eläinlääkäreille, jotka osallistuvat työllänsä vapaaehtoisesti eläinsuojeluyhdistysten tai vapaaehtoisjärjestöjen tilaisuuksiin eri teemoilla. Tällaisia saattavat olla eläinnäyttelyt ja –kilpailut tai neuvonta- ja luentotilaisuudet. Sellaisia ovat myös joukkotapahtumat, joissa leikataan suuri määrä kissoja.

Lue lisää

Suositukset, sektorikohtaiset

Eläinlääkäriliiton työehtosuositus: yksityispraktiikan eläinlääkärille

Suositus on tarkoitettu kattamaan yksityisessä omistuksessa olevien eläinlääkäriasemien työsuhteisia eläinlääkäreitä ja praktiikkaoikeudet saaneita opiskelijoita. Yrittäjäasemassa olevat itsenäiset ammatinharjoittajat eivät ole työsuhteessa eläinlääkäriasemaan. Heidän tulee sopia toimintansa ehdoista eläinlääkäriaseman kanssa erikseen.

Kyseessä on suositus, ei työehtosopimus tai muu pakottava asiakirja. Suositus tulee työsuhteessa sitovaksi, jos osapuolet niin sopivat, esimerkiksi työsopimuksessa.

Lataa 23-sivuinen Eläinlääkäriliiton työehtosuositus materiaalipankista

Yksityissektorin työnhaku- ja työsuhdeopas

Opas on tehty helpottamaan työnhakua ja työehdoista sopimista, kun hakeudut töihin yksityissektorille tai kun haluat neuvotella voimassa olevan työsuhteesi ehtojen parantamisesta.

Lataa työnhaku- ja työsuhdeopas

Eläinlääkäriliiton suositus valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi

Eläinsuojelutyötä tekevät valvontaeläinlääkärit tekevät eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia
ihmisten kodeissa ja tuotantoeläintiloilla. Suurin osa valvontakäynneistä tehdään yksin.
Valvova eläinlääkäri käyttää työssään huomattavaa julkista valtaa, joka tuotantotiloilla
kohdistuu suoraan eläinten omistajan elinkeinoon. Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan
perustuslaillisiin oikeuksiin kotirauhan ja omaisuudensuojan osalta.

Valtakunnallista valvontaeläinlääkärien työturvallisuuden
epäkohtaa ei ole korjattu Suomen Eläinlääkäriliiton vaatimuksista huolimatta. Parityöskentely
vähentäisi vaaratilanteiden syntymistä.

Tutustu Eläinlääkäriliiton laatimaan suositukseen aiheesta

Hygieenikko-eläinlääkärin tehtävän vaativuuden arviointi

Eläinlääkäriliiton hallitus on vahvistanut ohjeen hygieenikkoeläinlääkärin työn vaativuuden arvioinnin helpottamiseksi.

Lue lisää

Suositus kunnaneläinlääkärin sijaiselle

Suosituksen tarkoituksena on antaa kunnaneläinlääkärin sijaiseksi menevälle perustiedot työ- tai virkasuhdetta solmittaessa huomioitavista seikoista:

Lue lisää

Työelämän lakipaketti

Yleinen lakipaketti soveltuu eläinlääkärien toimialalla parhaiten yksityissektorin tarpeisiin. Lakipaketin tarkoitus on taustoittaa työoikeuden normeja ja toimia jäsenten työelämätietouden itseopiskelussa tukena. Lakipaketin sisältö on vain jäsenille.

Menneet koulutukset

Katso menneiden koulutuksien tallenteet kirjautumalla Fimnet-tunnuksillasi. Osa tallenteista on katsottavissa vain rajoitetun ajan.

EPE-tukipuhelimen puhelinnumero

Katso puhelinnumero klikkaamalla painiketta alla. Ajankohtaista tietoa löytyy myös Facebook Flutteri-ryhmästä, jonka jäseneksi pääsevät vain eläinlääkärit.

Eläinlääkärin vero-opas

Eläinlääkärin vero-opas päivitetään vuosittain. Vero-opas sisältää tietoa veroilmoitusmenettelystä, kuittien ja tositteiden säilyttämisestä, verotuksen henkilökohtaisesta päättymisestä, lisäennakosta ja esitäytetystä veroilmoituksesta.

Jäsen saa kaiken materiaalin käyttöönsä

Jäsenenä hyödynnät kaiken materiaalipankin sisällön, jotka auttavat eläinlääkäriä hänen työssään.