Siirry sisältöön

Aloittavan yrittäjän ohjeet

Yritystä perustaessa on perehdyttävä moniin asioihin, joista keskeisimmät keräsimme tälle sivulle. Voit myös aina olla yhteydessä liiton asiantuntijoihin yritystäsi koskevissa kysymyksissä.

Perustietoa yrittäjyydestä

Eläinlääkäriyrittäjä voi harjoittaa ammattiaan eri yritysmuodoissa kuten osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä. Näiden lisäksi toimintaa voi harjoittaa myös itsenäisenä ammatinharjoittajana, eli niin sanottuna toiminimiyrittäjänä. 

Huomaa kuitenkin, että kunnaneläinlääkäri ei y-tunnuksestaan huolimatta ole yrittäjä eikä ammatinharjoittaja.

Aluehallintovirastolle ilmoittaminen

Yksityisten eläinlääkäripalveluiden tarjoamisesta on ilmoitettava Aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista. Myös toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa. Lomakkeet tähän löytyvät Suomi.fi-palvelussa.

Yrityksen perustamisen käytännön oppaita löydät esimerkiksi Suomen Yrittäjien ja Akavalaisten Yrittäjien (AKY) verkkosivuilta. Suosittelemme olemaan yhteydessä myös alueesi uusyrityskeskukseen, joka auttaa yrityksen perustamisen käytännön asioissa. Eläinlääkärien yrittäjyydelle ominaisissa kysymyksissä saat apua liiton toimistolta.

Kunnaneläinlääkäri ei y-tunnuksestaan huolimatta ole yrittäjä eikä ammatinharjoittaja.

Kirjanpito ja verotus

Yhtiö on kirjanpitovelvollinen toiminnastaan, kuten on myös itsenäinen ammatinharjoittaja. Yrityksen verotusasioihin on syytä perehtyä tarkasti, esimerkiksi verottajan verkkosivuilla on paljon materiaalia aloittelevalle yrittäjälle. Eläinlääkärin vero-opas päivitetään kerran vuodessa ja se löytyy materiaalipankista.

Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjä päättää itse omista ja yritystoiminnan vapaaehtoisista vakuutuksista. Eläinlääkärin ammatin luonteesta johtuen suosittelemme, että yrittäjä harkitsee tapaturmavakuutuksen ottamista itselleen.

Jos toimit työnantajana, tutustu työnantajan velvollisuuksiin ja lakisääteisiin vakuutuksiin.

Eläinlääkäriliiton jäsenillä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus, jos he työskentelevät palkansaajina tai ammatinharjoittajina. Eläinlääkäriliiton jäsenten vakuutukset eivät kata yhtiön (oy, ay, ky) kautta tapahtuvaa toimintaa, vaan yhtiölle on otettava omat vakuutukset.

Eläinlääkäriliiton jäsenten vakuutukset eivät kata yhtiön (oy, ay, ky) kautta tapahtuvaa toimintaa

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän vastuulla on huolehtia myös omasta työttömyysturvastaan. Suomessa työttömyyskassoja on erikseen palkansaajille ja yrittäjille. Jäsenyys väärän tyyppisessä kassassa ei kerrytä työssäoloehtoa, joten työttömyyskassa kannattaa valita päätoimen mukaan. Yrittäjäkassana toimii Yrittäjäkassa. Palkansaajana taas eläinlääkärit suosivat Lakimiesten ja Lääkärien LL-kassaa

Yrittäjän eläke

Yrittäjä huolehtii omasta eläkkeestään. Yrittäjän eläkevakuutuksista (YEL-vakuutuksista) voit lukea tarkemmin esimerkiksi Eläketurvakeskuksen sivuilla. Kannattaa huomioida, että YEL-työtulolla mitataan yrittäjän työpanoksen arvoa, eivätkä yrityksen tulos tai tulot suoraan vastaa työtuloa.

Yrittäjän työterveyshuolto

Koska yrittäjällä ei ole työnantajaa, hänellä ei automaattisesti ole työterveyshuoltoa vastaavia palveluita käytössään. Yrittäjä voi kuitenkin halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon. Jotta kulut olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia, työterveyshuolto on järjestettävä verottajan edellyttämällä tavalla. Verottajalla on aiheesta ohjeita omilla verkkosivuillaan.

Eläinlääkintäauto

Eläinlääkärin työssä käytettävä on verovapaa, jos tietyt ehdot täyttyvät. Kokosimme tärkeimmät tiedot eläinlääkärin autosta omalle sivulleen.

Ulkoista kirjanpitosi

Fennovet tilipalvelu on eläinlääkärien alaan erikoistunut tilitoimisto. Asiakkaana saat oman vastuukirjanpitäjän, joka on tavoitettavissasi kaikenlaisissa kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat edullisempia Eläinlääkäriliiton jäsenille.