Siirry sisältöön

Yrittäjä työnantajana

Tietoa työnantajille

Eläinlääkäriliitto kannustaa työnhakijoita selvittämään työehdot ennen työsopimuksen tekoa. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi:

  • työaika ja sen järjestelyyn liittyvät kysymykset
  • päivystysvelvollisuus
  • palkan suuruus tai sen määräytymisperusteet
  • praktiikan ja muiden tehtävien välinen aikamääräinen jakosuhde

Yrittäjän toimiessa työnantajana hänen tulee tutustua tarkasti työnantajavelvoitteisiin. Työoikeuden alalla on paljon pakollista lainsäädäntöä, josta ei voi sopia toisin työntekijän vahingoksi, paremmista ehdoista on toki aina mahdollista sopia. Ohjaavaa lainsäädäntöä ovat mm. työsopimuslaki, vuosilomalaki ja työaikalaki.

Yrittäjän toimiessa työnantajana hänen tulee tutustua tarkasti työnantajavelvoitteisiin.

Ensimmäistä työntekijää palkatessa tulee selvittää esimerkiksi lakisääteiset vakuutukset ja työterveyshuollon järjestäminen. Suorien palkkakustannusten lisäksi on hyvä huomioida myös työntekijöiden sairauspoissaolot ja -palkat, sekä mahdolliset perhevapaat.

Työsopimuksessa on hyvä sopia muun muassa työaika ja sen järjestelyyn liittyvät kysymykset, päivystysvelvollisuuden määrä, palkan suuruus tai määräytymisperusteet sekä praktiikan ja muiden tehtävien välinen aikamääräinen jakosuhde. Vaikka työsuhteen alkaessa sen päättyminen ei olekaan päällimmäisenä mielessä, myös siihen on hyvä varautua.

Lakipaketti eläinlääkäreille

Eläinlääkäriliiton lakipaketista löydät keskeisimmät työlainsäädännön asiat yhdestä paikasta. Voit myös aina olla yhteydessä lakineuvontaamme, jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi työnantajan vastuista.

Muistithan perehdytyksen?

Työhön perehdyttäminen on työnantajan velvollisuus ja tärkeä tekijä esimerkiksi työturvallisuuden kannalta. Eläinlääkäriliitto on koostanut eläinlääkärien perehdytyssuosituksen, johon voit tutustua materiaalipankissa.