Siirry sisältöön

Töissä yrittäjänä

Tälle sivulle olemme koonneet hyödyllistä tietoa yrittäjänä työskenteleville ja yrittäjäuraa suunnitteleville eläinlääkäreille.

Yrittäjyyden monet muodot

Yrittäjänä eläinlääkäri voi harjoittaa ammattiaan monissa eri yritysmuodoissa kuten osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Eläinlääkäriliiton yrittäjäjäsenet ovat pääasiassa ammatinharjoittajia (toiminimi) tai heillä on osakeyhtiö. On tärkeää huomioida, että kunnaneläinlääkäri ei y-tunnuksesta huolimatta ole yrittäjä tai ammatinharjoittaja, vaan virkamies.

Yhtiö on kirjanpitovelvollinen toiminnastaan, kuten on myös itsenäinen ammatinharjoittaja. Yrittäjän tulee itse huolehtia omasta työttömyysturvastaan ja eläkevakuutuksista. Yrittäjään ei sovelleta työsopimuslakia, työaikalakia taikka muita vastaavia lakeja. Jos yrittäjällä on työntekijöitä, heihin sovelletaan erillisiä lakeja ja määräyksiä.

On tärkeää huomioida, että kunnaneläinlääkäri ei y-tunnuksesta huolimatta ole yrittäjä tai ammatinharjoittaja, vaan virkamies.

Kuka voi toimia yrittäjänä?

Ammatinharjoittaja vai työntekijä?

Toisen omistamalla klinikalla itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelevä eläinlääkäri ei ole työsuhteessa eläinlääkäriasemaan. Ammatinharjoittajan ja klinikan välillä kannattaa tehdä selkeä kirjallinen sopimus kummankin osapuolen velvoitteista ja heidän välisestä riskinjaosta.

Jaana Paanetoja (OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti) kirjoitti aiheesta Eläinlääkärilehdessä 4/2024. Voit lukea jutun tästä.

Opiskelija ei voi olla itsenäinen yrittäjä

Väliaikaisilla praktiikkaoikeuksilla ei voi toimia eläinlääkäriyrittäjänä, edes ammatinharjoittajana. Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana on sallittua toimia vasta valmistumisen jälkeen. Ennen valmistumistaan kandi saa tehdä eläinlääkärin tehtäviä vain palkansaajana, vain väliaikaisesti ja laillistetun eläinlääkärin sijaisena. Tätä on perusteltu sillä, että työnantajan opastus ja valvonta ovat opiskelijalle erityisen tarpeellisia.

Kunnan praktikkoeläinlääkärinä kandi ei y-tunnuksesta huolimatta toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana. Kunnaneläinlääkäri on kunnan viranhaltija, joten eläinlääketieteen opiskelija voi väliaikaisilla praktiikkaoikeuksilla toimia kunnaneläinlääkärin sijaisena. Muualla opiskelija ei voi ennen valmistumista tehdä eläinlääkärin töitä y-tunnuksella. Eläinlääkärinä toimiminen on praktiikkaoikeudet saaneilla opiskelijoilla sidottu siihen, että hän toimii palkansaajana, eikä yrittäjänä. 

Kunnaneläinlääkärin sijaiseksi ryhtyessä suosittelemme pyytämään kirjallisen virkamääräyksen ennen työn aloittamista. Lisää tietoa väliaikaisista praktiikkaoikeuksista saat Ruokavirastosta ja jäsenenä voit aina olla yhteydessä lakineuvontaamme.

Aloittava yrittäjä

Eläinlääkäriyrittäjä voi harjoittaa ammattiaan eri yritysmuodoissa kuten osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä tai kommandiittiyhtiössä. Näiden lisäksi toimintaa voi harjoittaa myös itsenäisenä ammatinharjoittajana, eli niin sanottuna toiminimiyrittäjänä. 

Yrittäjä työnantajana

Yrittäjän toimiessa työnantajana hänen tulee tutustua tarkasti työnantajavelvoitteisiin. Työoikeuden alalla on paljon pakollista lainsäädäntöä, josta ei voi sopia toisin työntekijän vahingoksi, paremmista ehdoista on toki aina mahdollista sopia. 

Tärkeää tietoa yrittäjyydestä

Yrittäjän verotus ja arvonlisävelvollisuus

Yrittäjän on syytä perehtyä verotuksen eri muotoihin ryhtyessään yrittäjäksi. Palkansaajasta poiketen esimerkiksi arvonlisä- ja ennakkoverot ovat ajankohtaisia suurimmalle osalle yrittäjiä.

Arvonlisävero

Arvonlisäverotus tulee eläinlääkäriyrittäjällä nopeasti ajankohtaiseksi. Arvonlisävelvollisuus alkaa liikevaihdon ylittäessä 15 000 € / 12 kk.

Arvonlisäverovelvollisuus tuo mukanaan myös arvonlisäverollisen liiketoiminnan ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeuden. Siksi arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa pääsääntöisesti ilmoittautua heti toiminnan alkaessa.

Arvonlisävero ilmoitetaan verottajalle joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Verokauden pituus riippuu toiminnan laajuudesta sekä yrittäjän omasta toiveesta. Kuukautta pitempään ilmoitussykliin tulee hakeutua erikseen.

Arvonlisäverokantoja on Suomessa useita. Yleinen verokanta on tällä hetkellä 24 %, mutta nousemassa pian. Yleiseen verokantaan sisältyvät kaikki tavarat ja palvelut, joita ei erikseen ole määritelty alempien verokantojen piiriin tai arvonlisäverosta vapaaksi.

Esimerkkejä eläinlääkärin työssä esiintyvistä verokannoista:

 • Yleinen verokanta 24 %: eläinlääkäripalvelut
 • Alennettu verokanta 14 %: elintarvikkeet ja rehut
 • Alennettu verokanta 10 %: lääkkeet

Eläinlääkäriliitto on julkaissut päivitetyn vero-oppaan, jonka löydät jäsentunnuksillasi täältä.

Eläinlääkäripalveluiden laskussa on oltava seuraavat merkinnät:
Laskun merkinnät

Eläinlääkäripalveluiden laskussa on oltava seuraavat merkinnät:

 • laskun antamispäivä
 • myyjän nimi ja y-tunnus
 • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
 • suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain
 • muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäiseen laskuun sekä ne tiedot, joita laskulla muutetaan.

Jos laskun loppusumma on yli 400 euroa, laskuun on lisäksi merkittävä:

 • laskun numero
 • myyjän osoite
 • ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
 • verokanta ja suoritettavan veron määrä.
Ammatinharjoittajan matkakulut ja päivärahat

Ammatinharjoittajan matkakulut

Ajoneuvokulut

Mikäli ajoneuvolla ajetaan yli 50 % työajoa, sen katsotaan kuuluvan elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen. Silloin kirjanpitoon voidaan kirjata kaikki ajoneuvon kulut, poistot mukaan lukien, kuhan yksityisajojen osuus oikaistaan verotuksessa pois kuluista.

Jos yksityisajoa on yli 50 % ajoista, auton katsotaan kuuluvan yksityisomaisuuteen. Silloin kuluja ei tulisi käsitellä kirjanpidossa, vaan tehdä ajoneuvokulujen vähennys kilometrikorvauksina. Jos yksityis- ja työajoa on kutakuinkin saman verran ja osuudet vaihtelevat hiukan vuosittain, autoa ei tarvitse siirrellä edestakaisin kirjanpitoon ja sieltä pois. Kulut voi käsitellä kirjanpidossa, ja mikäli työajo jää alle 50 %:n, kirjanpidossa turhaan vähennetyt kulut voi oikaista verotuksessa ja tehdä ajoneuvokulujen vähennyksen kilometrikorvauksena. Sähköinen veroilmoitus Omaverossa ohjaa ajoneuvokulujen verotuksen kannalta oikeaan lopputulokseen, vaikka kirjanpidossa tulisikin vähennettyä yksityistalouteen kuuluvan auton ajoneuvokuluja.

Ajopäiväkirjan pitäminen on tärkeää molemmissa tapauksissa. Sen avulla voidaan joko osoittaa, että ajoneuvo kuuluu elinkeinotoiminnan piiriin, tai esittää perusteet vähennyksille yksityisomaisuuteen kuuluvalla ajoneuvolla ajetuista matkoista.

Päivärahat

Kilometrikorvausten lisäksi ammatinharjoittaja voi tehdä niin sanotun päivärahavähennyksen, eli vähennyksen lisääntyneistä elinkustannuksista. Vähennyksen voi tehdä joko kustannuskorvauspäätöksen eli päivärahan mukaisena tai todellisten kustannusten mukaan. Matkapäivät voi kirjata samaan dokumenttiin ajopäiväkirjan kanssa, jolloin molemmat vähennysperusteet löytyvät samasta paikasta. Matkapäivät eritellään 6-10 tunnin päiviin (osapäiväraha) ja yli 10 tunnin matkapäiviin (kokopäiväraha).

Eläinlääkintäauto

Eläinlääkärin työssä käytettävä auto on verovapaa, jos se täyttää vaaditut ehdot. Eläinlääkintäauto on autoverovapaa ajoneuvo, jonka autoverovapaus kuoleutuu neljässä vuodessa.

Lue lisää eläinlääkintäautosta

Yrittäjyydestä Eläinlääkärilehdessä

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?
Lue juttu täältä
Yrittäjyyden tunnusmerkit verotuksen näkökulmasta
Lue juttu täältä
Ihmiset yrityksen tärkein voimavara – Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto Wahlrooseille
Lue juttu täältä

Ulkoista kirjanpitosi

Fennovet tilipalvelu on eläinlääkärien alaan erikoistunut tilitoimisto. Asiakkaana saat oman vastuukirjanpitäjän, joka on tavoitettavissasi kaikenlaisissa kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä. Palvelut ovat edullisempia Eläinlääkäriliiton jäsenille.

Kattava materiaalipankki käytössäsi

Jäsenenä hyödynnät kaiken materiaalipankin sisällön, jotka on tehty tukemaan eläinlääkärin työelämää. Samasta paikasta löydät esimerkiksi liiton suositukset ja menneiden koulutusten tallenteita.

Jatkuva kehitys

Eläinlääkärillä on lakiin perustuva velvollisuus täydennyskoulutuksella huolehtia ammattitaitonsa säilymisestä ja kehittymisestä. Työnantajan velvollisuus on luoda edellytykset täydennyskoulutukseen pääsemiselle.

Saamistaan koulutuksista on eläinlääkärin hyvä pitää kirjaa esimerkiksi tallentamalla saamansa osallistumistodistukset, joita pystyy mahdollisesti hyödyntämään erikoistumiskoulutuksessa.

Tytäryhtiömme Fennovetin koulutuskalenterista ja Eläinlääkärilehdestä löytyy tietoa tulevista koulutuksista. Tutustu myös liiton suositukseen täydennyskoulutuksista.

Apua vero-, talous- ja lakikysymyksiin

Jäsenenä saat luottamuksellista ja maksutonta neuvontaa laki-, vero- ja talouskysymyksissä. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi verotuksesta ja arvonlisäverotuksesta, mutta verosuunnittelu ei kuulu palveluumme. Vero- ja talousasioissa auttaa talouspäällikkömme. Työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä juristeihimme lakipalvelumme kautta.