Siirry sisältöön

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus on suhteessa eläinlääkärin tuloihin ja kokonaan vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.  

Jäsenmaksun suuruus on suhteessa eläinlääkärin tuloihin ja kokonaan vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.  

Liiton jäsenmaksu vuonna 2024 on 1,39 % (v. 2023 1,39 %) eläinlääkärin ansiotuloista. Ansiotulot katsotaan  viimeisimmän vahvistetun verotuksen perusteella (verotuspäätös). Vuonna 2024 eläinlääkärin jäsenmaksu on vähintään 139 euroa ja enintään 505 euroa.

Mistä jäsenmaksu koostuu?

Vuoden 2024 jäsenmaksu lasketaan vuoden 2022 verotuspäätöksestä seuraavasti: 

Vuoden 2022 palkkatulo + vuoden 2022 mahdollinen elinkeinotoiminnan tulos (elinkeinotoiminnan ansiotulo ja pääomatulo) = vuoden 2024 jäsenmaksun perusteena oleva tulo, josta 1,39 % on jäsenmaksun suuruus.

Poikkeuksia jäsenmaksuihin

Opiskelijan jäsenmaksu on 40 euroa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, jotka liittyvät jäseneksi syksyllä, saavat liittymisvuoden jäsenyyden veloituksetta. Ensimmäinen jäsenmaksu maksetaan ensimmäisestä kokonaisesta vuodesta. 

Praktiikkaoikeudet omaava opiskelija maksaa vuonna 2024 jäsenmaksua 139 euroa. Jos praktiikkaoikeudet saa kesken vuotta, maksetaan jäsenmaksu praktiikkaoikeuksien mukaan eli erotus 99 euroa myöhemmin. 

Eläkeläiset eivät maksa jäsenmaksua, mutta jäsenyys ei automaattisesti pidä sisällään kaikkia jäsenetuja. Lisäksi eläkkeelle jäämisestä pitää ilmoittaa toimistolle sähköpostitse osoitteeseen toimisto@sell.fi. Lue lisää eläkeläisten jäsenyydestä.  

Työttömien jäsenmaksu on 139 euroa, jos jäsen on ollut työttömänä työnhakijana yli 6 kk.

Alennettua jäsenmaksua ja maksun palautusta voi anoa toimittamalla liittoon kaikki TE-toimiston/kuntien työllisyyspalveluiden työvoimapoliittiset lausunnot, kun on ollut työttömänä työnhakijana yhteensä yli 6 kk kalenterivuoden aikana. Lausunnon hakija voi tulostaa lausunnot TE-palveluiden oma-asioinnista.

Alennettua jäsenmaksua (139 euroa vuonna 2024) voi myös hakea seuraavissa tilanteissa: 

  • olet ulkomailla yli 6 kuukautta kalenterivuoden aikana.
  • olet palkattomalla vapaalla virka- tai työsuhteesta yli 6 kuukautta kalenterivuoden aikana.
  • täysipäiväisellä vanhempain-, hoitovapaalla tai sairauslomalla yli 6 kuukautta kalenterivuoden aikana.
  • olet jäsen toisessa pohjoismaisessa eläinlääkärien liitossa, johon maksat täyden jäsenmaksun.

Kaksoisjärjestäytyneen jäsenmaksu  on 2/5 normaaliperusteisesta henkilökohtaisesta jäsenmaksusta, vähintään 139 euroa ja enintään 202 euroa. Kaksoisjärjestäytyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka kuuluu Eläinlääkäriliiton lisäksi toiseen akavalaiseen liittoon ja maksaa siihen liittoon täyden jäsenmaksun. Opiskelijayhdistykseen kuuluminen taikka ns. kannatusjäsenmaksun maksaminen toiseen akavalaiseen liittoon ei oikeuta kaksoisjärjestäytyneen jäsenmaksuun

Vuosittainen jäsenmaksuohje

Jäsenmaksuohje päivitetään vuosittain ja se löytyy suomeksi ja ruotsiksi. Voit ladata jäsenmaksuohjeen myös alta.