Kategoriat: 
Palkinnot

Eläinlääkärien vertaistukipuhelin EPE palkittiin – Vuoden eläinlääkintäteko 2022

Eläinlääkärin työ on monipuolista ja vaativaa, ja sitä kuvaavat termit asiantuntijuus ja suorittaminen. Eläinlääkäripula, liian runsas työsidonnaisuus, maalittaminen ja oman riman korkea taso ovat työn haasteita.

Nyt palkittava vapaaehtoisten eläinlääkäriaktiivien perustama vertaistukipuhelin EPE – Eläinlääkäri puhuu Eläinlääkärille helpottaa painetta ja tarjoaa helposti tavoitettavaa, alan tuntevaa tukea. 
”Eläinlääkäriliitto on jo pitkään keskittänyt voimia työssä jaksamisen kehittämiseen monin tavoin. Ja myös sen kertomiseen, että yhä harvempi haluaa uhrata oman hyvinvointinsa työlle”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi.  
“Aihe on esillä työmarkkinaneuvotteluista alan täydennyskoulutukseen, kuntoutuskurssien järjestämiseen, eläinlääkärien näkemysten selvittämiseen tutkimuksin ja kyselyin sekä aihepiirin kansainvälisen kampanjan tukemiseen.”

“Vertaistukipuhelin EPE on erinomainen keino tarjota tukea eri syistä sitä tarvitsevalle eläinlääkärille. Idean alullepanijat – joukko vapaaehtoisia eläinlääkäreitä – ovat päämäärätietoisesti ja viisaasti edistäneet helposti tavoitettavan kollegatuen saamista. Suuri ja lämmin kiitos arvokkaan työn aloittamisesta ja tekemisestä. Hyvinvoiva, jaksava eläinlääkäri auttaa paremmin myös asiakkaitaan ja heidän eläimiään kuin kuormittunut”, sanoo Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kiviniemi.

Idea vertaistukea tarjoavasta puhelimesta syntyi noin vuosi sitten eläinlääkäreiden suljetussa verkkoryhmässä. Nopeasti kävi ilmi, että vapaaehtoisia päivystäjiäkin löytyisi.

”Ringissä on nyt 13 henkilöä, jolloin kahden tunnin vuoro osuu kohdalle noin kerran kuukaudessa”, Anna Pasanen, yksi puhelimen perustajista kertoo. Vastaamisen perustana on luottamus ja vaitiolo.

”Vastausten perusteella oma jaksaminen ja työn kuormitus ovat tavallisia huolenaiheita. Puhelimessa puidaan myös työtilanteita, ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä ja aivan arkisiakin asioita. Asiakastilanteet ovat esillä suhteellisen vähän, oma ja muiden oletettu kriittisyys on enemmän esillä”, kertoo aktiivi Anna Kurtén.

”Puheluissa voi pallotella ihmisen kanssa, jolla ei ole sinusta ennakko-oletuksia. Tämä voi auttaa nostamaan esiin raikkaitakin puolia asioista tai uusista haaveista. Toki käytäntönä on aina myös kysyä, onko soittajalla itsetuhoisia ajatuksia.”


 

EPE-tukipuhelin – Eläinlääkäri puhuu Eläinlääkärille

Puhelimeen vastaavat vapaaehtoiset eläinlääkärit ovat käyneet MIELI Suomen Mielenterveys ry:n koulutuksen ja heitä koulutetaan työnohjauksen tapaan jatkuvasti. He sitoutuvat vaitioloon.

Puhelin toimii neljänä eri viikonpäivänä iltaisin. Toiminta alkoi syksyllä 2021.

Eläinlääkärien suljetussa verkkoryhmässä ja Eläinlääkäriliiton jäsensivuilla ovat tiedot vastausajoista ja vuorossa olevan kollegan nimi ja puhelinnumero. Vastaajia on 13.

Eläinlääkäriliitto tukee hanketta taloudellisesti ja henkisesti, mutta ei vastaa sen toiminnasta.

Vuoden eläinlääkintäteko -palkinnon antaa Suomen Eläinlääkäriliitto, johon kuuluu noin 82 % Suomessa laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista,

Jaa Ajankohtaista