Siirry sisältöön

Suositus kunnaneläinlääkärin sijaiselle

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 31.10.2008.  Tietojen ajanmukaisuutta seurataan.

Tämän suosituksen tarkoituksena on antaa kunnaneläinlääkärin sijaiseksi menevälle perustiedot työ- tai virkasuhdetta solmittaessa huomioitavista seikoista:

Työ- vai virkasuhde

Työsuhde:

 • osapuolet solmivat kirjallisen työsopimuksen työn ehdoista
 • työsuhteeseen sovelletaan Lääkärisopimusta ja Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • eläinlääkäri ei saa toimia virkamiehenä eikä siten saa käyttää julkista valtaa
 • työ voi koostua pelkästään kliinisestä potilastyöstä
 • korvaus työstä on vähintään Lääkärisopimuksen vähimmäispalkkojen ja -korvausten mukainen

Virkasuhde:

 • virkasuhde perustuu työnantajan antamaan viranhoitomääräykseen
 • virkasuhteeseen sovelletaan Lääkärisopimusta ja KVTES:sta
 • eläinlääkäri saa toimia virkamiehenä ja saa siten käyttää julkista valtaa
 • työ voi kliinisen potilastyön lisäksi koostua myös eläinsuojelu-, eläintauti- yms. virkatehtävistä
 • korvaus työstä on vähintään Lääkärisopimuksen vähimmäispalkkojen ja -korvausten mukainen

Ennen työn alkamista

 • sovi peruspalkan suuruus, minimipalkka voidaan ylittää paikallisesti
  • o ks. liiton kunnaneläinlääkärien palkkasuositukset, KVTES:n II luku ja LS:n liite 5; 1 §
 • sovi päivystyskorvauksen suuruus, LS:ssa oleva päivystyskorvaus voidaan ylittää
  • o vähintään LS:n liite 5:n 4 §:ssä mainittu tuntikorvaus
 • sovi päivystysten maksimimäärä ja lisäkorvauksen suuruus ylimääräisistä päivystyksistä
  • o liiton suositus on, että päivystyksiä on korkeintaan joka viides arkiyö ja joka viides viikonloppu
 • varmista, että sinulle kertyy eläkettä praktiikkatulosta vastaavasti kuin sijaistettavalle kunnaneläinlääkärille
 • varmista, että vastaanottotilat ja varustetaso ovat lain mukaiset ja muutenkin riittävät
 • varmista, onko sinulla asianmukainen ja lyhyissä sijaisuuksissa maksuton majoitus
 • tiedustele, että maksaako työnantaja matkakulusi työpaikkakunnalle
 • jos hoidat useita sijaisuuksia samanaikaisesti, tiedustele, saatko ylimääräisen korvauksen

Mikäli teet viikonloppupäivystyksen

Varmista ainakin, että

 • saat asianmukaisen peruspalkan neljältä päivältä
 • saat asianmukaisen päivystyskorvauksen päivystysajalta
 • korvataanko matkakulusi työpaikkakunnalle
 • onko sinulle järjestetty asianmukainen ja mielellään maksuton majoitus

Vaadi, että saat kirjallisen työsopimuksen tai kirjallisen viranhoitomääräyksen em. ehtoineen ennen työn aloittamista.