Siirry sisältöön

Eläinlääkäriliiton hallitus hyväksynyt 26.1.2018. Tietojen ajanmukaisuutta seurataan jatkuvasti.

Eläinsuojelutyötä tekevät valvontaeläinlääkärit tekevät eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia
ihmisten kodeissa ja tuotantoeläintiloilla. Suurin osa valvontakäynneistä tehdään yksin.
Valvova eläinlääkäri käyttää työssään huomattavaa julkista valtaa, joka tuotantotiloilla
kohdistuu suoraan eläinten omistajan elinkeinoon. Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan
perustuslaillisiin oikeuksiin kotirauhan ja omaisuudensuojan osalta.

Valvontaeläinlääkärin työ on vaarallista. Eläinlääkärit kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa
työssään. Eläinlääkäriliiton syksyllä 2017 tekemän kyselyn mukaan 75 % vastanneista
valvontaeläinlääkäreistä oli joutunut työtehtävissään fyysiseen uhkatilanteeseen ja 32 % oli
puolustanut itseään fyysiseltä uhalta. Valtakunnallista valvontaeläinlääkärien työturvallisuuden
epäkohtaa ei ole korjattu Suomen Eläinlääkäriliiton vaatimuksista huolimatta. Parityöskentely
vähentäisi vaaratilanteiden syntymistä.

Edellytykset työskentelylle valvontaeläinlääkärikyselyn ja eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunnan työskentelyn perusteella

 1. Valvontaeläinlääkärien parityöskentelyn on oltava pääsääntö, ei poikkeus. Tätä tarvitaan
  erityisesti työturvallisuuden ja todistusvoiman takaamiseksi. Kahden ihmisen havainnot
  lisäävät myös tarkastuspöytäkirjan tarkkuutta. Toinen tarkastukseen osallistuja voi olla
  valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri. Myös poliisi,
  eläinsuojeluvalvoja tai joku muu sopiva kuten terveystarkastaja voisivat osallistua
  valvontakäyntiin.
 1. Valvontaeläinlääkärin toimistotilan tulisi olla muiden kollegoiden läheisyydessä. Työyhteisön
  tuki ja keskusteluapu ovat tarpeellisia.
 2. Valvontaeläinlääkärien tulee saada säännöllistä koulutusta. Toivottuja aiheita ovat
  lainsäädännön tulkinta, oikeudessa todistaminen, vuorovaikutustaidot, eläinten hyvinvointi
  sekä normaalien pito-olosuhteiden tunnistaminen.
 3. Etätyömahdollisuus on tarjottava kaikille ja järjestettävä sitä haluaville.
 4. Työaikaliukuma on oltava käytössä ja ylitunneista tulee saada pitää vapaata.
 5. Työnohjausta on oltava säännöllisesti tarjolla yksin ja ryhmänä. Vaikeiden tapahtumien
  jälkeen tulisi työnohjausta olla nopeasti saatavilla, vähintään viikon kuluessa.
 6. Kunnaneläinlääkärit tekevät eläinsuojeluvalvontakäyntejä päivystysaikana ja heidänkin
  koulutuksestaan tulee huolehtia.
 7. Työaikaraportointi tulisi voida tehdä esimerkiksi mobiilisovelluksella, nykyisen hitaan exceltaulukoinnin sijaan.
 8. Valvontaeläinlääkärin viran tehtäviin ei lähtökohtaisesti tule kuulua praktiikkaa tai
  kunnaneläinlääkärin päivystysvelvollisuutta. Asiasta voidaan poiketa selkeästi määritellyillä
  ehdoilla valvontaeläinlääkärin toiveen perusteella.