Siirry sisältöön

Suositus eläinlääkärin erikoisosaamisen ilmaisusta

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2009.  Tietojen ajanmukaisuutta seurataan.

Eläinlääkärin kollegiaalisuussäännöissä todetaan, että eläinlääkäri ei saa levittää eikä pitää yllä väärää käsitystä omasta tai ammattitovereidensa pätevyydestä. Suositus koskee sitä, miten eläinlääkärin tulisi ilmaista oma erikoisosaamisensa tai kiinnostuksensa tiettyyn eläinlääkinnän osa-alueeseen.

Ulkomaiset tutkintonimikkeet (esimerkiksi Diplomate European College of Veterinary Neurology) ilmaistaan niiden alkuperäisellä kielellä; nimike ei saa olla sekoitettavissa suomalaiseen tutkintoon. Evira voi myöntää hakemuksesta luvan erikoiseläinlääkärinimikkeen käyttöön silloin, kun koulutus on saatu ulkomailla.

Erikoiseläinlääkäri voi ilmaista perehtyneisyytensä liittämällä tutkintonimikkeeseen suluissa osaamisalueensa, esimerkiksi pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri (kirurgia). Perehtyneisyys voi perustua pitkäaikaiseen kliiniseen kokemukseen, lisäkoulutukseen tai väitöskirjatyöhön. Perehtyneisyys on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan.”

Eläinlääkäri voi osoittaa perehtyneisyytensä pitkäaikaisella kliinisellä kokemuksella, lisäkoulutuksella tai väitöskirjatyöllään myös ilman erikoiseläinlääkärintutkintoa.

Eläinlääkäri voi osoittaa kiinnostuksensa tiettyyn eläinlääkinnän osa-alueeseen, vaikka hänellä ei vielä ole siitä muodollista koulutusta.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa erikoiseläinlääkärien nimikkeistä.