Kategoriat: 
Lausunnot ja kannanotot

Eläinlääkäriliitto on pettynyt viime hetken muutoksista eläinten hyvinvointilakiin

Maa- ja metsätalousvaliokunta julkaisi 17. helmikuuta muistionsa liittyen eläinten hyvinvointilakiin. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta on viime hetkellä tuotu muutoksia, joita lausuntovaiheessa olisi laajasti kritisoitu. Kohdat koskevat eläinten teurastusta (65§) ja eläinten hyvinvoinnin tarkastamista (78§).

Suomen Eläinlääkäriliitto pitää muutoksia esitettävän lain tarkoituksen vastaisina ja eläinten hyvinvointia heikentävinä.

Olemme pettyneet viime hetken muutoksista ja siitä, etteivät sidosryhmät pystyneet vaikuttamaan niihin. Toivoimme nykyaikaista ja muiden Pohjoismaiden kanssa samalle tasolle vaatimuksiltaan yltävää lakia. Esitetyt muutokset eivät ole riittäviä viemään eläinten hyvinvointilakia toivottuun suuntaan.”, sanoo Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku.

Suurinta osaa lemmikkieläimistä pidetään kotirauhanpiirissä ja mietinnössä esitetty muutos nostaa valvonnan tarkastuskynnystä (78§) merkittävästi, jopa yli nykyisen lainsäädännön. Muutoksella eläinten hyvinvoinnin epäkohtiin voidaan puuttua vasta, kun hyvinvointi on merkittävästi alentunut tai lain vaatimuksia laiminlyödään yli sakkorangaistuksen rajan. Tämä on huononnus edelliseen lakiin nähden.

Eläinten teurastuksessa (65§) mietinnössä palataan aiempaan tilanteeseen, jossa uskonnollisista syistä annetaan mahdollisuus poiketa eläinten tainnutuspakosta teurastuksessa. Lausunnolla ollut muoto, jossa joustoa ei ollut, sai jopa paljon kiitosta lausunnon antajilta. Tässä kohtaa siirtyminen muiden Pohjoismaiden rinnalle olisi lain tavoitteiden mukaista ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa. Oikeuteen syödä uskonnollisin menetelmin teurastettua lihaa ei puututa eikä tällaisen hankkimiselle tai tuontiin ulkomailta ole estettä.

Mietintö löytyy täältä: MmVM 33/2022 vp (eduskunta.fi)

Jaa Ajankohtaista