Kategoriat: 
Ajankohtaista

Eläinlääkintähuoltolain muutos hyväksytty – uusi eläinlääkintähuoltolaki voimaan vuoden 2026 alussa

Eduskunta on hyväksynyt eläinlääkintähuoltolain muutoksen 5.6.2024. Samalla varmistui, että uusi eläinlääkintähuoltolaki nyt hyväksyttyine muutoksineen tulee voimaan vuoden 2026 alussa. Liitto tulee tiedottamaan tarkemmin uuden lain sisällöstä ja vaikutuksista syksystä alkaen.

Uusi eläinlääkintähuoltolaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2023/20230285

Eläinlääkintähuoltolain muutos: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_42+2024.aspx

Jaa Ajankohtaista

Eläinlääkärilehti 4/2024 julkaistiin

Kategoriat: 
Ajankohtaista
Jäsenetu

Uudet verkkosivumme on julkaistu!

Kategoriat: 
Ajankohtaista
Jäsenetu