Kategoriat: 
Työelämä

Hallitusohjelman moni kohta tulee vaikuttamaan eläinlääkärin työhön

Hallitusohjelma julkaistiin perjantaina 16. kesäkuuta 2023. Se antaa suuntaviivoja hallituksen toimille seuraavan neljän vuoden ajaksi.

Suomen Eläinlääkäriliitto toimii eläinlääkärien ja eläinten hyvinvoinnin huomioimiseksi jatkossakin.

Alle on koottu hallitusohjelmasta otteita, jotka vaikuttavat eläinlääkärin työhön.

  • Eläinlääkäripalveluiden saatavuus, kohtuulliset asiakasmaksut ja päivystys turvataan koko maassa.
  • Kuntien tehtäväkentän vakiinnuttamiseksi kuntien tehtäviä ei siirretä hyvinvointialueille hallituskauden aikana. Hallitus lisää myös alueellisten ratkaisujen joustavuutta kuntien ja hyvinvointialueiden työnjaossa. Tavoitteen edistämiseksi säädetään kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuudesta sopia tehtävien hoitamisesta alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisesti.
  • Hallitus seuraa eläinten hyvinvointilain toteutumista sekä sen vaikutuksia eläinten hyvinvointiin ja suomalaiseen ruokavientiin. Suomi vaikuttaa EU:ssa siten, että eläintuotannossa noudatettavat toimintatavat tukevat eläinten hyvinvointia myös muissa jäsenmaissa.
  • Hallitus selvittää eläinsuojelurikosten rangaistuksia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sekä arvioi mahdollisuudet pidentää eläintenpitokieltoja ja tehostaa valvontaa.
  • Eläin- ja kasvitauteja torjutaan aktiivisesti, ja tautirahastojen perustamista selvitetään.
  • Hevostalouden toimintaedellytykset varmistetaan. Suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan.
  • Hallitus tunnistaa suomalaisen alkutuotannon kuten eläintilojen, porotalouden, turkis- ja puutarha-alan sekä taimituotannon tärkeyden ja erityishaasteet. Turkisalan laatujärjestelmiä kehitetään yhdessä toimialan kanssa.
  • Tuotepakkausten alkuperä- sekä tuotantotapamerkintöjä parannetaan.
  • Tila- ja pienteurastamojen toimintaedellytyksiä parannetaan ja tilamyyntiä helpotetaan. Vähennetään päällekkäistä valvontaa maatiloilla ja elintarviketeollisuudessa.
  • Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua. Uudistetaan ulkoilulaki huomioiden omaisuuden suoja. Tunnistetaan muun muassa metsästyksen, erätoiminnan sekä lemmikkieläinten merkitys liikunnan lisäämisessä.

Hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita ja toimia analysoidaan Eläinlääkärilehdessä 5/2023, joka löytyy lehtiarkistosta.

Jaa Ajankohtaista