Siirry sisältöön

Valtuuskunnan linjaamat kärkitavoitteet

Kärkitavoitteet ovat aina kolmivuotisia, alla listattu vuosien 2024-2026 kärkitavoitteet.

Kärkitavoitteet vuosille 2024-2026

Ammatin kaikkien sektoreiden arvostuksen lisääminen sekä positiivisempi ja ratkaisukeskeisempi viestintä

 • vaalitaan kollegiaalisuutta, me-henkeä ja hyvää järjestäytymisastetta
 • positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys yleisessä keskustelussa
  ja viestinnässä
 • hyvien käytäntöjen ja onnistumisten nostaminen
 • koulutusten myötä tarjotaan eläinlääkäreille tietoa ja
  keinoja parempaan (työ)hyvinvointiin
 • arvostuksen tulisi näkyä myös palkkauksesta
 • Muutosten aktiivinen ennakointi ja niihin valmistautuminen

Muutosten aktiivinen ennakointi ja niihin valmistautuminen

 • Erityisesti:
 • kunnaneläinlääkärijärjestelmän murros
 • eläinlääkäripulaan vastaaminen
 • alan ketjuuntumisen ymmärtäminen
 • eläinlääkintään liittyvän digitalisaation ymmärtäminen ja hyödyntäminen (esim. etälääkintä)
 • muutos ihmisten ja eläinlääkärien suhtautumisessa eläimiin

Jäsenpito- ja hankinta: liiton toiminnan näkyväksi tekeminen

 • eläinlääkärit arvostavat liittoa ja tiedostetaan, että liitto on ainoa taho, joka ajaa koko eläinlääkärikunnan etuja Suomessa
 • Eläinlääkäriliiton korkea järjestäytymisaste säilyy ja mandaatti edustaa eläinlääkäreitä on edelleen vahva
 • liitto kuulee jäseniään ja käy vuoropuhelua toiveista liiton toiminnan suhteen
 • liitto huomioi kaikki sektorit
 • nostetaan liiton etuja ja toimintaa systemaattisesti esille.
 • liiton viestintä, koulutus- ja lakipalvelut sekä jäsenedut ovat jäsenille relevantteja opiskelija-ajasta eläkeikään