Siirry sisältöön

Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto

Tältä sivulta löydät palkinnon säännöt.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 18.9.2009

1 § Palkinnon myöntäjä ja virallinen nimi
Palkinnon myöntää ja tarvittavat varat sitä varten osoittaa Suomen Eläinlääkäriliitto ry. Palkinnon
virallinen nimi on Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto.

2 § Palkinnon myöntämisen aika ja paikka
Palkinnon saaja julistetaan ja palkitaan joka kolmas vuosi palkitsemisvuoden valtakunnallisilla
Eläinlääkäripäivillä.

3 § Palkinnon saajat
Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai yhteisölle, jotka laajasti tulkiten
toimivat eläinten parissa.

4 § Palkinnon tarkoitus
Palkinnolla on tarkoitus kannustaa entistä parempaan eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä
kiinnittää huomiota ja palkita erinomaisella tavalla tässä onnistuneita tahoja.

5 § Palkintoesityksen tekeminen
Ehdokkaita palkinnon saajaksi voivat esittää kaikki Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsenet.
Ehdotukset, joihin tulee liittää palkittavaksi esitettävän tahon yhteystiedot sekä vapaamuotoinen
perustelu, tulee toimittaa Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n toimistoon kunakin palkitsemisvuonna
erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä.

6 § Palkitsemisharkinta
Palkinnon saajan valitsee ehdokkaiden joukosta Suomen Eläinlääkäriliiton hallitus liiton
eläinsuojeluvaliokunnan esityksestä. Valiokunta suorittaa tarvittavan ehdokkaiden arvioinnin ja
vertailun. Valiokunta voi ehdokkaita arvioidessaan tarvittaessa pyytää ulkopuolisia
asiantuntijalausuntoja.