Siirry sisältöön

Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto

Tältä sivulta löydät yrittäjäpalkinnon säännöt.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.8.2021.

1 § Palkinnon myöntäjä ja virallinen nimi
Palkinnon myöntää Suomen Eläinlääkäriliitto ry. Palkinnon virallinen nimi on Suomen
Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto.

2 § Palkinnon myöntämisen aika ja paikka
Palkinnon saaja julistetaan ja palkitaan joka kolmas vuosi palkitsemisvuoden valtakunnallisilla
Eläinlääkäripäivillä.

3 § Palkinnon saajat
Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle eläinlääkärille. Suomen Eläinlääkäriliiton
jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneiden jäsenten perheineen tulee omistaa vähintään puolet
osakkeista ja äänistä yrityksessä, jonka toiminnan perusteella palkinto myönnetään. Jos yrityksen
omistava perheenjäsen on eläinlääkäri, pitää kuitenkin hänenkin kohdallaan täyttyä jäsenyys- ja
jäsenmaksuvelvoitteet, jotta hänen omistuksensa voidaan laskea mukaan vaatimukseen 50 %:n
osakeomistuksesta.

4 § Palkinnon tarkoitus
Palkinnolla on tarkoitus kannustaa eläinlääkäriyrittäjyyteen sekä kiinnittää huomiota ja palkita
erinomaisella tavalla tässä onnistuneita henkilöitä.

5 § Palkitsemisharkinta
Palkinnon saajan valitsee Suomen Eläinlääkäriliiton hallitus erillisen palkintotoimikunnan
esityksestä. Toimikunta suorittaa tarvittavan ehdokkaiden arvioinnin ja vertailun. Toimikunta voi
ehdokkaita arvioidessaan tarvittaessa pyytää ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja.

6 § Palkintotoimikunnan kokoonpano
Toimikuntaan kuuluvat liiton hallituksen yrittäjäjäsenet, liiton yrittäjävaliokunnan toimikuntaan
nimeämät kaksi jäsentä, liiton yksityissektorin työsuhdevaliokunnan nimeämä jäsen sekä
mahdollisen yrittäjäpalkintoon varoja myöntävän tahon nimeämä jäsen. Toimikunta valitsee
puheenjohtajan keskuudestaan. Toimikunnan sihteerinä toimii liiton yksityissektorin asiamies.

7 § Palkinnon myöntämiskriteerit
Yrittäjäpalkinto voidaan myöntää eläinlääkärille, joka on toiminnassaan osoittanut edelläkävijyyttä
yrittäjänä ja työnantajana, on kiinnittänyt erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin ja/tai on toiminut
aktiivisesti eläinlääkäriammattikunnan hyväksi.