Kategoriat: 
Neuvottelut

Keskitetystä erästä sovittu, vaikutuksia kokopäivätoimiseen hygieenikkoon ja valvontaa suorittavaan eläinlääkäriin

Vuonna 2022 käydyissä kuntasektorin neuvotteluissa sovittiin kuntasektorin kehittämisohjelmasta, jossa kunta- ja hyvinvointialueen palkkoja korotetaan tietyin prosessin mukaan. Kehittämisohjelma koskee myös kuntasektorin eläinlääkäreitä.

Kehittämisohjelmassa sovittiin, että 1. helmikuuta 2024 sovitaan keskitetystä erästä, eli erä neuvotellaan keskitetysti eikä paikallisesti kunnissa.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat sopineet keskitetyn erän käytöstä. Keskitetty erä käytetään Lääkärisopimuksen liite 5 hinnoittelutunnukseen L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin.  

Tämä tarkoittaa, että L5EL3000 (kokopäivätoiminen hygieenikko ja valvontaa suorittava eläinlääkäri) kuuluvien viranhaltijoiden osalta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2024 1,7 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. HYVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 prosenttia.  

Neuvottelutulos vaikuttaa myös praktiikkaa tekevien eläinlääkärien osalta mm. loma- ja sairausajan palkkoihin. Näiden perusteena käytetään kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkkaa Lääkärisopimuksen palkkausluvun 4 §:n mukaisesti. Edellisellä neuvottelukierroksella korotukset kohdistuivat erityisesti päivystyskorvauksiin.

Jaa Ajankohtaista