Kategoriat: 
Ajankohtaista

Lakimuutokset vaikuttavat työtaisteluoikeuteen

Eduskunta hyväksyi 8.5. työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevat lakiehdotukset (HE 12/2024). Muutokset tulivat voimaan 18.5.2024.

Lakiehdotukset pitävät sisällään seuraavia muutoksia: 

  • Työrauhan rikkomisesta tuomittavia sakkoja korotetaan. Sakon ylärajaksi on nyt säädetty 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Myös työntekijä voi joutua maksamaan työnantajalleen 200 euron suuruisen hyvityksen, jos työntekijä jatkaa tuomioistuimen laittomaksi julistamaa työtaistelua ja on tuomioistuimen ratkaisusta tietoinen. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti siitä, että tuomioistuin on todennut työnseisauksen lainvastaiseksi. 
  • Ns. myötätuntotyötaisteluja rajoitetaan: Työrauhavelvollisuuden vallitessa ei saa toimeenpanna myötätuntotyötaistelua, jolla on suhteettoman vahingollisia seurauksia ulkopuolisiin osapuoliin. 
  • Poliittisten työtaistelujen kestoa rajataan 24 tuntiin ja 
  • työtaistelutoimiin liittyvää ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan: Ilmoitus työseisauksena järjestettävästä myötätuntotyötaistelusta on annettava jatkossa työtaistelun kohteena olevalle työnantajalle ja työehtosopimuksen osapuolelle sekä valtakunnansovittelijan toimistoon viimeistään seitsemän päivää ennen sen aloittamista. 

Jaa Ajankohtaista