Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Eläinlääkärin etiikka

Ammattikunnan sisällä asia ei ole uusi, mutta media on nostanut tämän esille. Kysytään, millaisia raastavia, kuormittavia ja mahdollisesti eettisesti vaikeita tilanteita eläinlääkärit työssään kohtaavat. Lisäksi kysytään, miten eläinlääkäreitä eettisesti haastavissa tilanteissa tuetaan ja valmistellaanko heitä ammatin tuomiin pohdintoihin.

Eläinlääkärien tehtävät ovat hyvin erilaisia ja kohdattavat eettiset haasteet vaihtelevat. Millään sektorilla emme kuitenkaan taida päästä kokonaan pois eettisesti haastavista tilanteista. Jokaisella sektorilla on omansa ja ulkopuolelta niitä voi olla vaikea huomata. Usein keskiössä ovat eläimen käytön oikeutus ja ihmisten ja eläinten arvotus. Eettisiin haasteisiin vaikuttaa aina oma näkemys ja kokemus vastaavista tilanteista. Kokemuksen kertyessä kehittyvät tavat, joilla tilanteet pystyy käsittelemään. Tässäkin pystyy siis kehittymään.

Syksyllä ilmestyneet eläinlääkärielämästä kertovat kirjat (Kumppanina koira, Kuten muutkin herrat – Romaani eläinlääkäri Agnes Sjöbergin elämästä ja Tainnutuskehto) ovat omiaan luomaan kuvaa eläinlääkäriydestä eri aikakausilla ja työn luonteesta. Samalla kirjat tuovat uusia näkökulmia, miten opinnot ovat meitä muokanneet aikojen saatossa. Ajatukset, joita kuvaillaan Agnes Sjöbergin käyneen läpi Saksassa opiskellessaan ja myöhemmin työelämässä, ovat hyvinkin erilaisia kuin mitä henkilöhahmot Elli Valtosen tai Venla Jyrkisen kirjoissa käsittelevät.

Eläinlääkärien kirjoittamat kirjat ovat mielenkiintoinen tapa tutustua eri sektoreilla toimivien kollegoiden tapaan pohtia eläinlääkäriyttä. Eettiset kysymykset ovat meille osittain samoja, osittain erilaisia. Kirjat myös antavat läheisillemme ja muille eläinlääkärikuplan ulkopuolisille uuden kuvan ammatistamme. Itse olen käynyt kirjojen perusteella mielenkiintoisia keskusteluja ammattimme kuormittavuudesta ja siitä, miten sokeita olemme ammatin myötä muodostuneelle normaalille. Enkä puhu nyt pelkästään asioista, joista voimme hyvillä mielin keskustella ruokapöydässä eläinlääkärien kesken.

Julkaistut kirjat ovat hyviä näkökulmia keskusteluun. Liitossa eettisesti haastavia kysymyksiä on käsitelty muun muassa Eläinlääkärilehdessä. Australialainen eläinlääkäri Anne Quain käsitteli lehdessä 6/2023 tutkimustuloksia eettisesti haastavista tilanteista ja niiden vaikutuksesta jaksamiseen. Tässä lehdessä palliatiivisen lääketieteen professori, ylilääkäri Juho Lehto ja eläinlääkäri Maria Suhonen ehdottavat ratkaisuja vuorovaikutustilanteisiin eläinlääkärin ja lemmikin omistajan välillä. Aiheen käsittely jatkuu ensi vuoden lehdissä. Näillä pääsemme suuntaamaan ajatuksemme ensi syksyn Eläinlääkäripäiville. Vuoden 2024 yleisteemana on eläinlääketieteen etiikka ja eläinten hyvinvointi.

Kiitos vielä kaikille osallistujille Eläinlääkäripäivistä. Tunnelma päivillä oli todella lämmin ja mukava. Päivien antama mahdollisuus tavata ystäviä ja jakaa iloisia hetkiä yhdessä onnistui. Teimme Eläinlääkäripäivistä kaikki yhdessä onnistuneet. Kiitos keskusteluista, joita kävimme liiton osastolla, käytävillä ja luentojen yhteydessä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 8/2023.

Mikko Turku

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli