Kategoriat: 
Pääkirjoitus

Eläinlääkärit yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta

Kaikki liittyy kaikkeen: olemme kaikki maailmankansalaisia ja riippuvaisia samasta planeetasta ja samoista resursseista.

Tämä saa minut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, miten tärkeää eläinlääketieteellinen vuorovaikutus on kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Euroopan eläinlääkärijärjestö, Federation of Veterinarians of Europe, FVE, jolla on jäsenyhdistykset 40:ssä Euroopan maassa ja niissä yhteensä 300 000 eläinlääkäriä, on Euroopan eläinlääkärien yhteistyön keihäänkärki.

FVE:n työstä on tullut pandemian aikana vieläkin tärkeämpää. Olen ylpeä saadessani edustaa Norjaa hallituksen varapuheenjohtajana ja olla osa eurooppalaista, kansainvälistä työtä. Näinä vaativina aikoina on tärkeä vahvistaa kaikkien eurooppalaisten maiden yhteistyötä, myös EU:n ulkopuolisilla areenoilla.

FVE on kuultava taho ja lobbaaja EU:n suuntaan. Eläinlääketieteelliset työtehtävät, lainsäädäntö, eläinten hyvinvointi, eläinten terveys, kansanterveys, turvallinen ravinto, koulutus, lääkkeiden käyttö ja valmius ovat esimerkkejä teemoista. Psyykkinen terveys ja eläinlääkäreiden työehdot ovat jatkuvasti FVE:n asialistalla.

Pohjoismainen yhteistyö on täysin välttämätöntä Islannin ja Norjan kaltaisten pienten maiden vaikutusmahdollisuuksille, sekä Ruotsille, Tanskalle ja Suomelle, jotka ovat EU:n jäsenmaita. Strukturoidun ja jatkuvan yhteistyön sekä vuorovaikutuksen ansiosta Pohjoismaat saavat edistettyä tärkeitä asioita.

Pandemia on vaikuttanut kaikkiin maihin ja maanosiin. FVE:n yhteys eläinlääkärien maailmanjärjestöön sekä Yhdysvaltojen ja Kanadan eläinlääkärien järjestöihin tekee asemasta vielä tärkeämmän. Kansainvälisten järjestöjen on vaativaa ratkaista asioita yhdessä, konsensuksen saavuttaminen voi olla haastavaa. Koska jäsenmaiden viranomaiset hoitavat pandemiaa eri tavalla, on eläinlääkärien noudatettava erilaisia kansallisia ohjeita.

Siksi on erittäin tyydyttävää nähdä, että FVE:n työ auttaa kaikkia toimimaan yhteisellä faktoihin perustuvalla ja tehokkaammalla tavalla. Pandemian aikana FVE on edistänyt Euroopan komission tiedotusta kansalaisille, laatinut ohjeita kliinisistä käytännöistä ja toimittanut ajankohtaista tietoa uutiskirjeiden muodossa. Jäsenmailla on siten paremmat perusteet päätöksenteolleen. Opimme toisiltamme, ja on hyvä nähdä, että eläinlääkärit ammattiryhmänä ovat selvinneet hyvin, vaikka haasteet ovat olleet ja ovat edelleen merkittäviä.

FVE:n etäkokouksessa päästiin syksyllä sopuun eläinlääkäreiden digitaalisen viestinnän (eläinlääkinnällisen telelääketieteen) käyttöä koskevasta kiistanalaisimmasta kysymyksestä. Yhteinen kanta on, että eläinlääkärin tulee aina istua kuskin paikalla digitaalisten työkalujen käytössä, joka on hyvä täydennys eläinlääkärin työlle. Tämä on tunnusomaista meille eläinlääkäreille. Kohtaamme haasteita, arvioimme niitä, keskustelemme kiivaasti, teemme suunnitelman ja keksimme ratkaisuja. Näin me toimimme.

Löytäessämme ratkaisuja yli maiden rajojen, olen ylpeä eläinlääkärijoukkomme puolesta. Se parantaa yhteenkuuluvuutta, vahvistaa innovointia ja tarjoaa yhteisön, joka hyödyttää eläinlääkäreiden ja jokaisen yksittäisen eläinlääkärin yhteiskunnallisia tehtäviä. Haluan kiittää erityisesti kaikkia hyviä kollegojani Pohjoismaissa tärkeästä yhteistyöstämme. Ryhmä, joka myös ansaitsee kiitosta ja kannustusta, ovat eläinlääketieteen opiskelijat. Opiskelijana oleminen pandemia-aikana on vaativaa.

Eläinlääkärit kohtaavat tulevinakin vuosina monia haasteita. Pandemioiden hoitaminen on yksi niistä. Tärkein pyrkimyksemme eläinlääkäreinä on auttaa tekemään maailmasta parempi paikka sekä tulevaisuuden eläimille että ihmisille.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 1/2021.

Torill Moseng

Varapuheenjohtaja, Euroopan eläinlääkärijärjestö, FVE, puheenjohtaja, Norjan eläinlääkäriliitto (vetnett.no)

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli