Kategoriat: 
Pääkirjoitus

Erilaiset Eläinlääkäripäivät

Fennovet Oy organisoi näyttelyn ja hoitaa päivien käytännön järjestelyjä Eläinlääkäriliiton konsulttina. Liiton hallitus hyväksyy päivien teemat ja ohjelman – Eläinlääkäriliitto on päivien järjestäjä.

Tämän vuoden syyskuun Eläinlääkäripäiville valiokunta kokosi ohjelmaa viime talven aikana. Tammikuussa olimme innoissamme, maaliskuussa huolissamme ja nyt (9.6.) tiedämme, että päivien luentoja järjestetään virtuaalisesti. Kuinka paljon, on vielä selvitettävänä.

Alunperin tätä kirjoittaessani ei ole tiedossa peruuntuvatko Eläinlääkäripäivät. Niin on käynyt jo monille tilaisuuksille koti- ja ulkomailla. Jos päivät olisi peruttu, olisin jäänyt kaipaamaan luentoja, uusia löytöjä näyttelyalueella sekä kuulumisten vaihtoa kahvijonoissa ja karkkikippojen äärellä. Vaikka etäopiskelu on oiva keino, verkostoituminen etänä ei ainakaan minulta onnistu kovin hyvin.

Päiville on suunniteltu kiinnostava ohjelma. Teemaksi valittu genetiikka kattaa monia eläinlääketieteen alueita: diagnostiset menetelmät, molekyyliepidemiologian, geenimodifioidut lääkkeet, eläinjalostuksen ja perinnölliset sairaudet. Kaikki kiinnostava ei edes mahtunut mukaan. Genetiikka sopiikin teemaksi COVID-19-epidemian aikana. Uusi eläimistä ihmisiin loikannut virustauti on nyt motivoinut meitä opiskelemaan SARS-CoV2-genetiikkaa, PCR-testauksen heikkouksia ja vahvuuksia, epidemiologiaa sekä taudintorjuntatoimia, varautumista sekä rokotekehityksen haasteita.

Koronakevät on toivottavasti opettanut meitä myös sietämään epävarmuutta entistä paremmin. Oli aikaa pohtia asioiden tärkeysjärjestystä. Toivottavasti pohdittu ei unohdu, kun uudenlainen, normaali arki palaa. Moni siirtyi kokonaan etätöihin. Toisilla työt vähenivät, toisilla loppuivat ja osa työskentelee enemmän kuin koskaan. Toivottavasti olemme löytäneet keinoja pitää jaksamista ja osaamista yllä.

Yhdessä asiassa toivoisin kaikilta hevosia hoitavilta eläinlääkäreiltä nopeaa oppimista. Teurastamot ja tarkastuseläinlääkärit joutuvat usein tilanteeseen, jossa hevosen ketjuinformaation lääkitystiedoissa ja passimerkinnöissä on ristiriitoja. Hoitava eläinlääkäri ei olekaan tehnyt lääkitysmerkintöjä passiin. Suomessa on huippuosaajia, mutta miksi emme ole tässä asiassa huolissamme suomalaisen lihan maineesta? Elintarvikkeiden kuluttajaturvallisuus on kaikkien tuotantoeläimiä hoitavien eläinlääkärien vastuulla. Hevonen on elintarviketuotantoeläin, kunnes sen passiin on merkitty teurastuskielto.

Hevospassin lääkitysmerkinnät eli EU:n säännökset ovat olleet voimassa jo parikymmentä vuotta. Emme voi valita, että noudatamme joitakin eläinlääkäreitä koskevia säännöksiä ja jätämme osaa noudattamatta. Eläinlääkärillä on velvollisuus merkitä lääkityksestä seuraava teurastuskielto passiin, jos sitä ei passissa ennestään ole. Omistaja voi tehdä teurastuskieltomerkinnän koska tahansa.

Hevosta hoitavan eläinlääkärin on käytävä omistajan tai haltijan kanssa lävitse lääkityksen vaikutus hevosen elintarvikekelpoisuuteen. Jos päädytään käyttämään teurastuskieltoa edellyttävää lääkitystä, on eläinlääkärin tehtävä teurastuskiellon merkintä ennen lääkityksen antamista. Eläinlääkärin on myös kirjattava hevospassiin EU:n hevoslääkeluettelon lääkkeiden käyttö ja pakollinen kuuden kuukauden teurasvaroaika. Menetetty lihan hinta ja hylätyn ruhon aiheuttamat kustannukset voivat tulla hoitavan eläinlääkärin maksettavaksi. Mitä ovatkaan kustannukset, jos liha on jo elintarvikeketjussa ja joudutaan tekemään takaisinveto?

Eläinlääkäripäivien 2020 virtuaaliluentoja järjestellään vielä lehden ilmestyessä: nautitaan siitä mikä on mahdollista tänä vuonna. Toivottavasti näemme ensi vuonna kasvokkain!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 4/2020.

Liisa Kaartinen

Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, ylitarkastaja, Ruokavirasto

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli