Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Evidensia kasvaa, TES puhuttaa jälleen

Suomessa 84 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä palkansaajista oli jonkin työehtosopimuksen (TES) piirissä vuonna 2017. TES:ssä sovitaan paikallistasoa laajemmin monista työntekoon liittyvistä seikoista, joita äkkiseltään voisi pitää lakisäteisinä tai muuten itsestäänselvyyksinä. 

Yksityisen sektorin palkansaajaeläinlääkärit työskentelevät tällä hetkellä ilman työehtosopimusta. Työehdoista sopiminen työntekijä- tai klinikkakohtaisesti on tähän asti ollut joustava tapa itsenäisille eläinlääkäriyrityksille räätälöidä työehdot omaan toimintaan sopiviksi. Tätä kautta myös työntekijällä on ollut mahdollisuus neuvotella omaan työntekotapaan sopivista ehdoista ja jopa palkkauksen määräytymisperusteista, kuten provisioista. Mahdollisuus sopia työehdoista joustavasti voi myös parantaa eläinlääkäriyritysten edellytyksiä tuottavaan liiketoimintaan. Eläinlääkäriomisteisessa yrityksessä tuottavuus heijastuu rahoitusyhtiön omistamaa yritystä todennäköisemmin myös työntekijöiden palkkaan.

Viime vuosien ketjuuntumisen ja alan keskittymisen myötä eläinklinikoiden omistajuus on alkanut siirtyä yrittäjäeläinlääkäreiltä sijoitusyhtiöille. Tämä kehitys huolestutti jo vuonna 2018 liiton valtuuskuntaa, joka asetti liiton tavoitesuunnitelman yhdeksi kohdaksi yksityisten palkansaajaeläinlääkärien TES:n. Ketjut eivät olleet osoittaneet kiinnostusta työehtojen sopimiseen keskitetysti. Valtuuskunta linjasi, että voisi olla mahdollista rakentaa työehtosopimus, josta hyötyisivät sekä työntekijät että itsenäiset eläinlääkäriyrittäjät. Liiton hallituksen tarkoituksena oli koota työntekijöistä ja yrittäjistä työryhmä, joka edustaisi riittävän monipuolisesti erilaisia alan toimijoita yhteisen näkemyksen löytämiseksi. Tuolloin aika ei kuitenkaan ollut kypsä työehtosopimuksen rakentamiselle. Tavoite siirtyi eteenpäin.

Tänä syksynä TES:n perään kysellään taas, kun Evidensia osti viimeisenkin kilpailevan ketjun, Omaeläinklinikan, ja kasvatti toimipisteidensä määrää yli 50:een. Epävirallisten laskelmien mukaan Suomessa toimii noin 200 aktiivista yksityistä klinikkaa, joten Evidensian osuus ei prosentuaalisesti ole vallitseva. Ainoana isona ketjuna sen merkitys eläinlääkärien työkentällä on kuitenkin klinikoidensa määrää isompi. Siispä yksittäiselle eläinlääkärille vaihtoehdot työpaikasta yksityissektorilla vähenevät, varsinkin jos töitä haluaa tehdä sairaalaolosuhteissa. Voiko riskinä olla, että työehdoista sopiminen paikallisesti voi pahimmassa tapauksessa tulevaisuudessa korvautua ison ketjun sanelemalla uudella normaalilla, mikäli työmarkkinakilpailu kutistuu ja tosiasiallista mahdollisuutta äänestää jaloilla ei enää ole?

Mille osapuolille TES:iä tulisi siis ajaa, jos se otetaan tavoitteeksi? Mikäli TES halutaan eläinlääkäriomisteisille klinikoille, tulee sen olla molempia osapuolia hyödyttävä, ja tuoda ennemminkin kilpailuetua työntekijöistä ketjuvaihtoehtoon nähden. Toisaalta TES vain Evidensian ja liiton välillä voisi puolestaan antaa kilpailuetua ketjun suuntaan. Yksi ja sama TES voisi olla vaikea saada toimimaan yhtä lailla kaikkialla yksityissektorilla, sillä toimintaympäristöt eroavat klinikoiden ja ketjun välillä merkittävästi. Liitto on myös kokeillut sovittelevampana keinona yksityissektorin minimipalkka- ja työehtosuosituksien antamista, mutta sijoitusyhtiön matematiikassa näitäkin helposti tulkitaan, miten parhaiten sopii: yhdessä tai erikseen tai niin, että minimistä tuleekin se normaali.

Helppoja ratkaisuja pulmaan ei ole. Onko viisasta ammattikuntana kuitenkaan odottaa mihin suuntaan Evidensia työntekijöidensä työehtoja alan suurimpana yrityksenä Suomessa vie, ja näyttääkö se suuntaa palkkaus- ja työehtokäytännöille myös muualla? Ketjun sisällä on esimerkiksi nyt viety palkkausta provisioperusteisesta kuukausipalkkaan. Joillekin tämä voi tarkoittaa, ettei omalla työpanoksella voi enää yhtä vahvasti vaikuttaa omiin ansioihin, ainakaan ilman runsasta päivystämistä.

Liiton valtuuskunnalla ei ole helppo tehtävä edessään marraskuun syyskokouksessa, kun liiton suuntaa asiassa taas pohditaan. Kerro oma kantasi edustajallesi valtuuskunnassa tai liiton hallituksessa!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 7/2021.

Olli Jokinen

Suomen Eläinlääkäriliiton varapuheenjohtaja

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli