Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Kesä piti eläinlääkärit kiireisenä

Paluu arkeen on edessä, opiskelijat palaavat opintojen pariin ja me muut töihin. Kesä oli työntäyteinen ja lisäksi eläintautivalvonta piti kiireisenä.

Etelä- ja Länsi-Suomessa laajalle levinneen korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapaukset työllistivät eläinlääkäreitä monella tasolla kunnaneläinlääkäreistä virastoihin ja ministeriöön. Tartunnat turkiseläimiin muuttivat tilannetta merkittävästi aiemmista vuosista ja tekivät Suomen tilanteesta erilaisen verrattuna muihin EU-maihin, joissa ei ole turkistarhausta. Elokuun edetessä uusien tartuntatilojen määrä kuitenkin väheni, mihin vaikutti varmasti nopea reagointi sekä tiloilla että myöhemmin viranomaisketjussa.

Haluan kiittää kaikkia tilanteen selvittämiseen ja hallintaan osallistuneita, joissa eläinlääkärit olivat keskeisessä roolissa. Kokonaisuuteen tarvittiin paljon ammattikuntien välistä yhteistyötä Ruokavirastossa ja THL:ssä. Vaikka tilanne oli kurja ja jatkuu edelleen, on tämä muistutus siitä, millaisissa tehtävissä eläinlääkäreitä toimii ja missä heitä myös jatkossa tarvitaan.

Koronatilanteen rauhoittuessa eläinlääkärikunnan rooli One Healthin saralla on voinut unohtua, mutta uusi epidemia toi yhteisen terveyden tärkeyden jälleen näkyville. Keskustellessamme ministeri Sari Essayahin kanssa elokuun alussa oli helppo osoittaa ammattikuntamme vaikutus kaiken elävän terveyteen. Keskustelun aiheina olivat pääkirjoituksessakin mainittu eläinlääkintähuoltolaki ja järjestämisvastuu, kuten myös uusi eläinten hyvinvointilaki ja muutokset eläinlääkärien erikoistumisessa. Lisäksi kävimme läpi suunniteltuja toimia eläinlääkäripulaan liittyen. Myös jatkossa on tärkeää, että Suomessa on kattavasti eläinlääkäreitä epäilemään tauteja ja ottamaan tarvittavat näytteet tilannekuvan luomiseksi.

Liiton kesällä pilotoima mentorointiohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan. Mentoroinnille on ollut suurempi tarve kuin mitä sitä suunnitellessa osasimme odottaa. Palautteiden perusteella ryhmämentorointi on koettu toimivaksi keinoksi, ja ilmapiirin tapaamisissa on ollut hyvä. Eläinlääkäriksi kasvaminen on monimuotoista, jolloin ammattitaito ei ole kaikki kaikessa. Omaa osaamista on tärkeää osata arvioida, lisäksi omia ajatuksia työstä ja eläinlääkäriydestä on hyvä osata selkeyttää.

Eläinlääkäriuran alku on selkeä kohta, jossa ammatti-identiteetti rakentuu. Muita vastaavia ajankohtia ovat työelämätaukojen jälkeen ja uusia uravaihtoehtoja punnitessa. Eläinlääkärin koulutus mahdollistaa monenlaisia urapolkuja. Alan ulkopuolisten silmissä eri urapolkujen arvostus on kuitenkin vaihtelevaa ja siirtyminen eläinlääkärin työsektorien välillä voi olla koettelemus myös ammatti-identiteetille.

Liiton hallituksen syksy alkaa seminaarilla, jossa pohdimme tulevaisuutta. Tänä syksynä aiheena on viestintä: miten, missä ja millä tavalla liitto tulevaisuudessa näkyy. Verkkosivu-uudistukseen on löydetty erinomainen kumppani, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko syksy. Uudistus keskittyy muun muassa parantamaan verkkosivujen sisältöjä ja niiden löydettävyyttä visuaalisen ilmeen lisäksi. Haluamme, että jäsenet löytävät helposti ja vaivattomasti vastaukset useimpiin kysymyksiinsä uusilta verkkosivuilta.

Jäsenviestintä tapahtuu jatkossakin Eläinlääkärilehden, jäsenkirjeen ja verkkosivujen jäsenalueen kautta. Säännöllisen jäsenviestinnän lisäksi on liiton tärkeää viestiä myös jäsenistön ulkopuolelle esimerkiksi medialle ja eläinten omistajille. Liiton sosiaalisen median kanavissa viesti keskittyy enemmän kasvattamaan eläinlääkärien tunnettuutta eläinlääkärikunnan ulkopuolella. Toimittajat kirjoittavat mielellään uutisia alastamme, sillä nämä aiheet kiinnostavat lukijoita.

Yhteistyössä median kanssa on tärkeää huomioida näkyvyyden hyödyt ja haitat. Median sananvapaus tarkoittaa samalla sitä, että meille epämieluisista asioista saa ja pitää kirjoittaa. Samalla niitä on myös mahdollista lukea ja tulkita monin tavoin. Liiton puheenjohtajana koen, että on tärkeää saada toimittajille tarpeeksi laaja käsitys aiheista ja painottaa miksi eläinlääkärinä toimiminen on korkeatasoista asiantuntijatyötä sektorista ja työtehtävästä riippumatta.

Aurinkoista alkavaa syksyä. Olettehan muistaneet ilmoittautua Eläinlääkäripäiville! Tavataan siellä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 5/2023.

Mikko Turku

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli