Kategoriat: 
Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista

KRYPTO-hanke selvittää kryptosporidioosin lisääntymisen syitä

Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttamaa tartuntariskin hallintaan liittyy monia haasteita, joihin keväällä käynnistynyt KRYPTO-hanke pyrkii vastaamaan. Kolmivuotinen hanke alkaa sekä ihmistapausten että lypsykarjatilojen epidemiologisella tutkimuksella.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto, Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio. Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera

Lypsykarjatilojen selvitys on meneillään. Tiloille tehtävässä kyselytutkimuksessa tarkastellaan muun muassa tiloja ja toimintatapoja (poikimaolosuhteet, ternimaidon saanti, vasikoiden tilat, hygieniakäytännöt ja tartunnalta suojautuminen), eläinliikennettä, taudinpurkausta edeltäviä tapahtumia tilalla, muita karjan sairauksia sekä esimerkiksi vesivälitteisten tartuntojen mahdollisuutta.

Tutkimukseen on kutsuttu yli 50 lehmän lypsykarjatiloja, joilla on todettu Cryptosporidium parvum vasikkaripulinäytteissä.

Vertailukarjoiksi on kutsuttu satunnaisesti valittuja Valion lypsykarjatiloja, joilla ei ole todettu vasikkaripuliongelmaa viimeisen vuoden aikana.

Kysely toteutetaan talvella 2019–2020. Myös vertailutiloja pyydetään lähettämään vasikoista ulostenäytteitä laboratoriotutkimukseen, jotta saadaan tietoa alkueläimen esiintymisestä piilevänä tartuntana sekä erilaisten alatyyppien esiintyvyydestä.

Ihmisten kryptosporidioositartuntojen lähteitä ja syitä selvitetään haastattelemalla sairastuneita joulukuun 2019 loppuun saakka.

Kaikille tartuntatautirekisteriin ilmoitetuille potilaille lähetetään kysely. Siksi onkin tärkeää, että kaikki tautia epäilevät hakeutuvat terveydenhuoltoon ja diagnoosin saaneet vastaavat kyselyyn. Potilasnäytteiden tutkimuksilla selvitetään, kuinka suuren osan taustalla on zoonoottinen C. parvum.

Perustietoa laitetaan työturvallisuuteen. Hankkeessa on jo laadittu työturvallisuusohje työssään altistuvien ihmisten kryptosporidioositartuntojen ehkäisemiseksi.

Siitä löytyy käytännön ohjeita käsihygieniaan ja henkilökohtaiseen suojautumiseen. Ohje löytyy sekä Työterveyslaitoksen että Ruokaviraston sivuilta.

Hankkeen tulosten perusteella tehdään myöhemmin tarkempi työterveysopas.

Kryptosporidin (krypton) mahdollista leviämistä tiloilta ympäristöön selvitetään vesinäytteenotolla. Lantaloiden hulevesiä ja lannan levityksen yhteydessä peltolohkojen ojavesiä ja mahdollisesti myös jaloittelutarhojen/ laidunalueiden alapuolisista valumavesiä tutkitaan.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 1/2020.

Tiina Autio

Kirjoittaja on johtava asiantuntija Tiina Autio, märehtijöiden taudit.

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli