Kategoriat: 
Pääkirjoitus

Lähdekritiikkiä, kollegatukea ja oman osaamisen arvostusta tarvitaan

Media kertoo ilmapiirin muuttuneen muutamassa vuodessa sellaiseksi, että häirinnälle ja uhkailulle on yhä enemmän tilaa. Etenkin sosiaalinen media ruokkii ja edistää maalittamista, uhkaavan puheen leviämistä ja sen kannatusta.

Eläinlääkäritkään eivät välty maalittamiselta. Sitä kohtaavat esimerkiksi virkaeläinlääkärit ja yksityispraktikot; tilanteet ovat vaihdelleet vaikean eläinsuojelutapauksen hoidosta huonoon asiakaskokemukseen praktiikassa. Eläinlääkäriä syytetään mielivallasta tai hoitovirheestä ja samanhenkistä seuraa löytyy somesta. Eläinlääkäriä sitoo vaitiolovelvollisuus, joten oman näkökannan esittäminen ei ole mahdollista.

Me kaikki teemme virheitä ja opettelemme elämään niiden kanssa, usein myös opimme niistä. Kenenkään ei kuitenkaan pidä kestää mitä tahansa, alistua perättömiin syytteisiin tai haukkuihin netissä tai selviytyä vaikeista tilanteista yksin. Tarvittaessa juridisia neuvoja saa liitosta ja liiton tietopaketti hoitovirheväitteistä ja asiakasvalituksista saattaa olla avuksi monissa tilanteissa.

Maalittamiseen toivottavasti puututaan tulevaisuudessa voimakkaammin myös lainsäädännön kautta, mutta myös me eläinlääkärit itse voimme parantaa tilannetta. Voimme huolehtia, erityisesti jos olemme esimiesasemassa, että työpaikalla on valmiina toimintamallit maalittamistapausten käsittelyyn sekä tukea ja apua asian käsittelyyn. Me kaikki voimme toimia kollegiaalisesti ja antaa tukemme kollegalle, joka joutuu maalittamisen kohteeksi. Ammattikuntana voimme yhdessä viestiä, että tuomitsemme maalittamisen emmekä missään tapauksessa hyväksy häirintää ja uhkailua. Ammattikunnan sisäisesti voimme arvostaa toistemme työtä, vaikka työskentelemme eri aloilla. Ristiriitoja emme selvitä asiakkaiden välityksellä vaan keskenämme, jotta ne eivät päädy someen käsiteltäviksi.

Emmehän itsekään jaa somessa liikkuvia väitteitä vailla lähdekritiikkiä ja näin mahdollisesti osallistu maalittamiseen. Meidät on koulutettu käyttämään lähdekritiikkiä päivittäisessä työssämme ja sitä tulisi käyttää myös somessa ja muussa mediassa. Oikeusvaltiossa tuomiot jaetaan oikeusasteissa.

Liitto pyrkii vaikuttamaan rakenteisiin, jotta työolosuhteet saataisiin muutettua sellaisiksi, että maalittaminen ja sen haitat vähenisivät. Ympäristöterveydenhuolto tulee järjestää tuoreessa parlamentaarisessa selvityksessä esitetyn mukaisesti hyvinvointialueilla sote- ja pelastuspalvelujen yhteydessä. Muiden ratkaisusta syntyvien etujen lisäksi nykyistä suuremmat ympäristöterveydenhuollon alueet mahdollistavat erikoistumisen ja työn laadun parantumisen sekä valvontaeläinlääkärien parityön vakiintumisen ja työturvallisuuden lisääntymisen.

Lisäksi liitto viestii eläinlääkärin laaja-alaisesta asiantuntijuudesta ja ammatin monipuolisuudesta. Tavoitteena on yhteiskunnan ymmärrys, että eläinlääkärin toiminta turvaa eläinten, ihmisten ja ympäristön yhteistä terveyttä. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä ja myös jäsenten viestimistä itse omassa työssään ja lähipiirissään. On hienoa, että kollegat näkyvät asiantuntijaroolissaan somessa, vaikka kommentteja poistetaankin ainakin keskusteluista, joissa ruokitaan vain yhtä näkemystä. Maalittamisen torjuminen edellyttää myös oikean tiedon tarjolla olemista ja aktiivista jakamista.

Arvostetaan itseämme ja tekemäämme työtä: jokainen eläinlääkäri tekee töitä sen eteen, että Suomessa on korkealaatuinen eläinlääkintähuolto ja eläinlääketiede sekä hyvä yhteinen terveys. Elävän lääkärit yhdessä yhteiseksi hyväksi!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 2/2021.

Katri Kiviniemi

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli