Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Lausuntojen valmistelussa liitto tarvitsee asiantuntijaeläinlääkäreitä

Olennainen osa liiton vaikuttamistyötä ovat lausunnot, joilla voidaan vaikuttaa lakeihin, asetuksiin ja ohjeistuksiin. Lausuntoa ei anneta pelkästään silloin, kun halutaan muuttaa asioita. On tärkeää antaa lausunto myös tilanteessa, jossa näemme asian olevan hyvin, jotta sitä ei muutettaisi huonompaan suuntaan.

Liitto antaa vuosittain kymmeniä lausuntoja, jotka ottavat kantaa hyvin erilaisiin eläinlääkärikunnan asioihin. Viimeaikaiset suuret lakihankkeet ovat lisänneet lausuntojen määrää. Lausuntojen lisäksi liitto on usein kuultavana ministeriössä ja hallituksessa ajankohtaisiin asioihin liittyen. Jo lausuntoja valmisteltaessa liiton edustajat ovat valmistelutyöryhmissä mukana. Tämän jälkeen lausuntoluonnos käy kommenttikierroksen ja vaatii lopuksi liiton hallituksen tai valiokunnan hyväksynnän, eli lausunnon antaminen sisältää monia eri vaiheita.

Tulevina vuosina on tarve antaa lausuntoja muun muassa asetuksista, jotka tarkentavat eläinten hyvinvointilakia ja eläinlääkintähuoltolakia. Liitto pääsee parhaaseen lopputulokseen, kun lausunnon valmistelussa on mukana eri alojen asiantuntijaeläinlääkäreitä. Haastavaksi tämän tekee se, että aihealueen parhaita osaajia on välillä hankala löytää. Liiton hallitus ja toimisto ovatkin pohtineet, miten lausuntojen etenemisprosessia voisi parantaa ja millä tavalla liitto tavoittaisi sopivimmat asiantuntijaeläinlääkärit kommentoimaan oman aihealueensa lausuntoluonnoksia. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi liitto tarvitsee lausuntojen valmistelussa asiantuntijaeläinlääkäreitä.

Lausuntojen koostamisessa pyritään huomioimaan alakohtaisten eläinlääkärijärjestöjen antamat lausunnot. Mitä useampi antaa samansuuntaisen lausunnon, sitä vaikuttavampi viesti on.

Liiton saamat lausuntopyynnöt löytyvät verkkosivujen etusivulta kohdassa lausunnot. Lausunnoista viestitään aikataulun salliessa jäsenkirjeessä ja liiton sosiaalisen median kanavissa. Haluamme kertoa, millaisia lausuntoja valmistelemme, ja antaa jäsenistölle mahdollisuuden kommentoida niitä. Yksittäisiltä jäseniltä tulevat kommentit ovat tärkeitä ja laajentavat näkökulmia.

Lausuntojen lisäksi teemme erilaisia kannanottoja esimerkiksi yhteiskuntaa puhuttaviin aiheisiin eläinlääkärimaksuista tai brakykefaalisten rotukoirien jalostussuunnitelmasta. Kannanottojen valmistelussa valiokunnat ovat tärkeässä roolissa. Kannanoton laajuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys määrää sen, hyväksyykö sen valtuuskunta vai hallitus. Valtuuskunta liiton ylimpänä toimielimenä hyväksyy laajasti eläinlääkärikunnan toimintaan vaikuttavat kannanotot, mikä onkin tärkeää, jotta jäsenistön ääni tulee mahdollisimman laajasti kuulluksi.

Eläinlääkärien asioita ajavan liiton tulee huomioida lausunnoissa ja kannanotoissa niiden vaikutukset kaikkiin eläinlääkäreihin. Poikkeuksellinen asiantuntijuutemme tuo meille kaksinkertaisen vastuun: myös eläimen etu on aina muistettava. Käyttäkäämme tietoja ja taitojamme myös tässä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 6/2023.

Mikko Turku

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli