Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Neuvotellen ja neuvoen

Kuntasektorilla Eläinlääkäriliitto tavoittelee Lääkärisopimuksen eläinlääkäriliitteen praktikkoja koskevien lepoaikamääräysten muuttamista siten, että työsuojelu oikeasti toteutuisi. Sopimukseen pyritään saamaan työaikalaista elementtejä, joilla säännöllinen lepo turvataan. Tavoitteena on samalla saada nyt jo laajasti käytössä olevat päivystysvapaajärjestelyt kirjattua sopimukseen. Päivystysvapaita on tarkoituksenmukaista käyttää lähellä päivystystä, jotta niiden tarkoitus päivystyksestä palautumisessa toteutuu.

Päivystysvapaiden saaminen sopimukseen on tärkeää siksikin, että kunnallinen pääsopimus on irtisanottu viime syksynä. Kuntatyönantaja on tulkinnut kaikkien paikallisten sopimusten päättyvän pääsopimuksen irtisanomisen vuoksi. Pääsääntöisesti siis myös eläinlääkäreitä koskevat paikalliset sopimukset päättyisivät 31.3.2020. On mahdollista, että neuvotteluissa kuitenkin sovittaisiin paikallisten sopimusten voimassaolon jatkumisesta automaattisesti.

Kuntasektorilla käsitellään myös uutta palkkausjärjestelmää praktikkoeläinlääkäreille. Palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan ole muuttumassa tänä keväänä, vaan kyseessä on pidemmän tähtäimen muutos. Kuntatyönantaja ja Eläinlääkäriliitto ovat joulukuussa 2019 tiedottaneet, että yhteisen käsityksen mukaan kunnan praktikkoeläinlääkäreihin tulisi soveltaa työaikalakia viimeistään, kun palkkausjärjestelmä on uudistettu. Palkkausjärjestelmän muuttaminen vaatii lakimuutoksia, koska se edellyttäisi työnantajan oikeutta periä asiakkailta palkkio eläinlääkäripalveluista.

Uuden palkkausjärjestelmän lisäksi neuvotteluissa keskustellaan tarvittavista työaikamääräyksistä, kun työaikalakia aletaan soveltaa praktikkoeläinlääkäreihin. Työaikalain soveltaminen kunnan praktikoihin jakaa ammattikuntaamme. Jotta eläinlääkäreitä olisi jatkossakin käytettävissä kuntasektorille ja eläinlääkintähuolto pystyttäisiin järjestämään koko Suomessa, järjestelmän on muututtava nykyaikaisempaan suuntaan. Maa- ja metsätalousministeriö on juuri asettanut työryhmän, joka arvioi eläinlääkintähuoltolain eläinlääkäripalveluja koskevien säännösten muutostarpeet. Myös liitolla on ryhmässä edustaja.

Kiky-tuntien kompensaatiota tavoitellaan JUKO:n linjauksen mukaisesti kaikilla kolmella sektorilla: valtio, kunta ja yliopisto. JUKO vaatii tehtyjen työaikalisäysten poistamista tai vaihtoehtoisesti kompensoimista joko palkankorotuksina tai sopimusmuutosten muodossa.

Neuvottelujen edetessä työtaisteluvalmius on edelleen vahva. Lääkärikartelli on syksystä asti kohottanut työtaisteluvalmiuttaan. Kolme lääkäriliittoa on valmistellut uutta työtaisteluorganisaatiota jo viime vuodesta lähtien. Toivottavasti lakko voidaan kuitenkin välttää ja edetä #neuvotellen2020 ja #sopien2020, kuten JUKO:n hashtagit kuuluvat. Lakkoon on kuitenkin varauduttu.

Valtion pöydässä palkansaajien viesti on JUKO:n johdolla selvä: kiky-tunnit pois, palkankorotukset sekä sujuvampi työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, jotka ovat myös Eläinlääkäriliiton tavoitteita. Sopimusneuvotteluissa haetaan parannusta työaikamääräyksiin, isyysvapaan palkallisen ajan pidentämistä, lapsen ikärajan nostamista tilapäisellä hoitovapaalla kymmenestä kahteentoista ikävuoteen sekä omaishoitovapaata.

Yliopistosektorilla liitto neuvottelee Yliopistollisen eläinsairaalan päivystysmääräysten uudistamisesta. Päivystysmääräysten ja -käytäntöjen uudistaminen on välttämätöntä uuden työaikalain myötä. Määräyksistä on neuvoteltu jo vuodesta 2018: nyt on saatava valmista.

Tälläkin neuvottelukierroksella on paljon pelissä ja liitossa tehdään monella rintamalla töitä parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saavuttamiseksi. Ilman liittoa meillä ei olisi neuvotteluissa ketään nostamassa esiin eläinlääkärien työn erityispiirteitä tai pitämässä meidän puoliamme. Liitto olemme me jäsenet – ilman jäseniä ei ole liittoakaan. Maksamalla liiton jäsenmaksun varmistat liiton olemassaolon lisäksi itsellesi mahdollisuuden vaikkapa kysyä asiamiehiltämme näiden neuvoteltujen työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisesta omalla kohdallasi.

Hyvää alkavaa kevättä!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 2/2020

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli