Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Neuvottelut ovat kompromissien summa

Tähän poikkeukselliseen tilanteeseen päädyttiin, koska 1.1.2021 piti tulla voimaan viime keväänä neuvotellut aktiivityön korvaukset, joiden todettiin sittenkin olevan sopimattomat käytännön työhön. Jouluaatonaattona saatiin neuvoteltua muutoksia liitteeseen, jotka korjasivat tilannetta, vaikka parannettavaa jäikin vielä. Muutoksista voit lukea tarkemmin sivulta 53.

Uuden, 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain takia keväällä käydyt neuvottelut olivat vaikeat, ja niiden yllä leijui koko ajan uhka joutua noudattamaan Yliopistollisen eläinsairaalan päivystysten osalta työehtosopimuksen 4 luvun korvauksia, jotka olisivat olleet paljon huonommat kuin vanhat korvaukset tai nyt neuvotellut. Työaikalaki on pakottanut tekemään sopimuksiin molemmille neuvotteluosapuolille kalliita muutoksia, joiden takia tämä kierros oli niin hankala. Jo pelkästään enimmäkseen vanhassa systeemissä pysyminen oli voitto kevään neuvotteluissa, vaikkei se ehkä jäsenistöstä siltä tunnu. Kovan kiireen takia kevään sopimukseen jäi korjattavaa, jota yritettiin hieman paikata jo nyt kesken sopimuskauden. Asiasta käytiin keskustelu sairaalan eri yksiköiden kanssa ennen neuvottelua työnantajan kanssa.

Aikaisemman käytännön mukaan pieneläinsairaalassa maksettiin iltatyöstä huonommilla korotuksilla kuin muissa sairaaloissa. Tämä koski ns. ruuhkanpurkuvuoroa, jollaista ei ole hevos- eikä tuotantoeläinsairaalassa. Keväällä sovittiin muutoksesta, joka paransi pieneläinsairaalan eläinlääkärien iltatyön korotuksia. Muutos koettiin epäoikeudenmukaisena, koska Yliopistollisen eläinsairaalan ollessa yksi kokonaisuus, samalla myös hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa illan ja aamun korotetun korvauksen tuntien määrä väheni. Keväällä neuvotellun sopimuksen mukaisesti nimittäin missään sairaaloista ei enää saanut korotusta arkiaamun tunneista klo 6–8 eikä iltapäivän tunneista klo 16–18.

Nyt korotukset palautettiin hevos- ja tuotantoeläinsairaalalle täysin ja pieneläinsairaalalle osin, samalla kun pieneläinsairaalan iltatyön korotus jäi aiempaa paremmaksi. Se, että sairaalat ovat loppuvuoden muutoksen takia keskenään eriarvoisessa asemassa, ei missään nimessä ole ollut liiton tavoitteena. Miksi tällaiseen tilanteeseen sitten päädyttiin?

Kesken sopimuskauden ei työrauhan takia oikein ole painostuskeinoja kuten lakkoa käytettävissä. Työnantajan tarjotessa nyt sovittua mallia, vaihtoehdot olivat hyväksyä se tai mennä keväällä sovitun, vielä huonommaksi koetun mallin mukaisesti. Vaikka sairaaloiden päätyminen eriarvoiseen asemaan keskenään olikin tappio, olisi ollut mahdotonta saada hevos- ja tuotantoeläinsairaalalle neuvotellut ehdot nyt voimaan kaikille. Pieneläinsairaalan iltatyön korotusten parantaminen on kuitenkin ollut tavoitteena jo vuosia ja niihin saatiin haluamamme muutos.

Työnantajapuoli tuli kuitenkin hieman vastaan, jotta asioita saatiin nyt parannettua. Eläinsairaalan osalta viime kevään neuvottelukierroksella joulukuussa 2021 maksettavaksi sovittu paikallinen erä saadaankin käyttää uusiin päivystyskorotuksiin jo tämän vuoden alusta alkaen, koska aktiivityön korotusprosentitkin tulivat voimaan heti vuoden alusta.

Neuvottelut ovat kompromissien summa ja ajoittain on edettävä ns. vuorovedoin, jolloin neuvottelukierrosten välillä on eroa siinä, kuka saa enemmän ja kuka vähemmän. Myös esimerkiksi kuntapuolen neuvotteluissa panostetaan neuvottelukierroksilla välillä enemmän työajattomien praktikoiden ja välillä taas työajallisten muiden eläinlääkärien työehtojen parantamiseen. Kun sopimuksen piiriin kuuluva porukka on pieni, tarvitaan ajoittain joukkovoimaa, jotta saadaan isoimmat epäkohdat kuntoon. Seuraavalla neuvottelukierroksella on syytä priorisoida neuvottelutavoitteissa sairaaloiden välisten erojen poistaminen siten, että pieneläinsairaalan paremman korvauksen työtunteja lisätään. Lisäksi on huolehdittava, että myös hevos- ja tuotantoeläinsairaalan eläinlääkärit saavat heille tärkeitä asioita parannettua.

Seuraava neuvottelukierros käynnistyy jo vuoden kuluttua, koska nykyinen sopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 1/2021.

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli