Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Oppia kampanjasta ja virtuaalipäiviltä

Sosiaalisen median eri kanaviin julkaistiin viikoittain materiaalia ja kerrottiin eläinlääkärin työstä yhteisen terveyden hyväksi. Kampanjassa pyrittiin huumoria apuna käyttäen tuomaan esille, että kaikki eläinlääkärit työskentelevät myös niiden ihmisten terveyden eteen, jotka eivät ole tekemisissä elävien eläinten kanssa.

Kampanjan tarkoitus oli kertoa suurelle yleisölle, että eläinlääkäreillä on merkittävä rooli myös ihmisten terveydensuojelussa: Suomen hyvässä salmonellastatuksessa, raivotautivapaudessa ja antibioottiresistenssin hyvässä tilanteessa muutamia esimerkkejä mainitakseni. Roolia tässä ei ole ainoastaan esimerkiksi hygieenikoilla ja tarkastuseläinlääkäreillä, vaan ihan kaikilla eläinlääkäreillä: pieneläinlääkäreillä, tuotantoeläinlääkäreillä, tutkijoilla ja niin edelleen. Myös lemmikittömän lääkäri -lausahdus kuvaa sitä, että hoitaessamme mitä tahansa eläinlääkärin tehtävää, olemme myös sellaisen ihmisen asialla, joka ei omista lemmikkiä. Ihmisten ja eläinten terveys on yhteinen.

Kampanja sai suurelta yleisöltä myönteisen vastaanoton ja saavutti hyvän näkyvyyden, kuten voit lukea sivulta 392 kampanjan koosteesta. Monet kollegatkin pitivät kampanjasta, kun taas osa esitti voimakastakin kritiikkiä. On esimerkiksi kysytty, miksi liiton täytyy kampanjoida tai mainostaa itseään? Emmekö voisi vain keskenämme ajaa asioitamme? Maailma on kuitenkin muuttunut ajoista, kun vain oikeisiin kabinetteihin pääsemällä sai vaikutettua päättäjiin.

Työmme monipuolinen merkitys ihmistenkin terveydelle on huonosti tunnettua. Niinpä esimerkiksi poliittiset päätökset tiedekunnan rahoituksesta tehdään helposti näkökulmasta, että maksakoot lemmikkejä omistavat ihmiset vaikkapa Yliopistollisen pieneläinsairaalan ylläpidon. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää, että kaikkien eläinlääkärien työ nähdään myös ihmisten terveyden edistämisenä. Vähemmistö ihmisistä omistaa eläimiä, joten eläinlääkärin työn merkitystä pitää perustella myös ihmisten terveyden kautta.

Myös kampanjan toteutustapaa on kritisoitu. On haluttu asiapitoisempaa viestintää meemien tai ”pöpövideon” sijasta. Valitettavasti sosiaalisessa mediassa on niin paljon sisältöä, että asia hukkuu helposti, jos ei houkutella pysähtymään tiedon äärelle. Liitto viestii aina sopivan tilaisuuden tullen sekä esimerkiksi jakamiensa palkintojen yhteydessä niin sanotusti asia edellä. Jos liiton jäsenistökään ei sitä huomaa, se kertoo, miten huonosti asiaviestintä nousee esiin somen massiivisesta hälystä. Vaikka kampanjamateriaali on jakanut mielipiteitä, on se onnistunut saamaan valtavasti ”pysähtymisiä” ja reaktioita aikaan. Yhtään väheksyttävä asia eivät ole myöskään ne lukuisat uudet seuraajat, jotka liitto on kampanjan avulla kerännyt kanavilleen. Kun on seuraajia, myös asiaviesti menee paremmin perille.

Kiitämme arvokkaasta palautteesta. Jäseniltä saadun palautteen vuoksi kampanjassa otettiin aikalisä heinäkuussa ja kampanjaa korjailtiin. Kampanjan päätyttyä sitä on käyty perusteellisesti läpi hallituksessa ja yhdessä viestintätoimiston kanssa. Kampanjan yhteenvetoa jatketaan valtuuskunnan kokouksessa marraskuussa. Valtuuskunta varmasti ohjeistaa hallitusta viisaasti liiton tulevaisuuden viestinnän osalta.

Kuten jo eEläinlääkäripäivien puheenjohtajan ajankohtaiskatsauksessa totesin, uutta opetellessa saattaa välillä myös epäonnistua. Ainoa keino välttää virheet kokonaan on olla tekemättä mitään. Jos ei koskaan tee mitään uutta, jää toistamaan samoja vanhoja tapoja, eikä toiminta kehity. Kesän viestintäkampanjasta on opittu paljon ja oppia hyödynnetään, kun liiton viestintää pohditaan jatkossa.

Historian ensimmäiset eEläinlääkäripäivät järjestettiin syyskuun puolivälissä. Liitolle ja Fennovetille on sadellut kehuja hyvin onnistuneesta virtuaalisesta toteutuksesta, mistä haluan kiittää jäseniä, aktiiveja, luennoijia ja työntekijöitä lämpimästi. Jotain merkittävää jäi kuitenkin puuttumaan: kollegan kohtaaminen, asioista keskusteleminen kasvokkain, livenä annettu kehu tai kriittinen palaute, joita ei mikään sähköinen toteutus korvaa. Niitä osaamme varmasti arvostaa entistä enemmän, kun niiden aika taas on.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 6/2020.

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli