Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Porukalla uusia tavoitteita kohti

Korona kuitenkin vaikuttaa työhömme ja muuhun elämäämme vielä pitkään ja varmasti myös muuttaa pysyvästi joitain asioita.

Koronatilanteen takia liiton uuden tavoite- ja toimintasuunnitelman valmistelu viivästyi viime vuonna, mutta nyt vuosien 2021–2023 suunnitelma etenee valtuuskunnan hyväksyttäväksi. Valtuuskunnan linjausten mukaisesti kolmivuotiskauden kärkitavoitteet liitossa ovat jäsenpito ja jäsenhankinta, digitalisaatio ja viestinnän parantaminen sekä työelämän murroksen haasteisiin vastaaminen.

Viimeksi mainittu kärkitavoite on monisäikeinen haaste, johon vaikuttavat muun muassa sukupolvien väliset erot työhön suhtautumisessa, työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen, kunnaneläinlääkärijärjestelmän muutos ja eläinlääkärien palkkatasosta huolehtiminen. Rakentava vuoropuhelu ja yhteistyö julkisen ja yksityissektorin eläinlääkärien välillä täytyy pitää käynnissä ja yhteisenä tavoitteena eläinlääkärin, eläinten ja asiakkaiden kannalta toimiva eläinlääkintähuolto.

Meneillään oleva eläinlääkintähuoltolain uudistus liittyy merkittävänä osana työelämän murroksen haasteisiin vastaamiseen. Liiton valtuuskunta kokoontuu toukokuussa jo neljättä kertaa etäjärjestelyin seminaari- ja kokousviikonloppuun. Valtuuskunnan seminaarin aiheena on Mitä liiton tulisi tavoitella eläinlääkintähuoltolain muutokselta?

Uuden eläinlääkintähuoltolain luonnoksen ensimmäisiä pykäliä on jo saatu nähtäville, mutta suuret kysymykset koskien esimerkiksi kilpailuneutraliteettia ja kunnaneläinlääkärijärjestelmän tulevaisuutta ovat edelleen auki. Odotan valtuuskunnalta monipuolista keskustelua ja näkemyksiä muutosten mahdollisuuksista ja uhkista. Nyt on tilaisuutesi ottaa yhteyttä omaan valtuuskuntaedustajaasi ja evästää häntä näkemyksilläsi eläinlääkintähuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalvelutyöryhmän toimikausi kestää syyskuun loppuun. Vielä on aikaa saada liiton näkemykset kuuluviin ja vaikuttaa lakiin jo sen kirjoittamisvaiheessa.

Viestinnän parantamistavoitteeseen liittyen liitossa on alkuvuodesta rekrytoitu viestinnän koordinaattori eläköityvän toimitussihteerin tilalle. Hänen toimenkuvansa on painotettu eri tavalla kuin toimitussihteerin työ, jotta saamme vahvistettua esimerkiksi liiton someviestintää. Hänen aloittaessa toukokuussa on hyvät mahdollisuudet kehittää liiton viestintää sekä paremmin jäseniä palvelevaksi että enemmän ulospäin näkyväksi. On mietittävä, mikä nykyisessä viestinnässä on säilytettävää, mikä kehitettävää, mistä vanhasta voitaisiin luopua ja mitä uutta keksitään tilalle.

Kärkitavoitteiden lisäksi liiton tavoitesuunnitelmaan on tulossa rutkasti tavallisia tavoitteita, kuten työmarkkinaneuvottelujen käyminen ja Eläinlääkäripäivien järjestäminen. Vaikka työmarkkinaneuvotteluja ei tänä vuonna käydä, tehdään silläkin saralla jatkuvasti töitä työryhmissä ja pitämällä yhteyttä jäseniin ja työnantajapuoleen. Nyt on aika haarukoida parannettavat asiat ensi kevään neuvottelukierrokselle, jolle valmistautumisen täytyy olla jo pitkällä ennen vuodenvaihdetta. Sopimuskausi päättyy valtiolla ja kunnassa ensi helmikuun lopussa sekä yliopistolla maaliskuun lopussa.

Eläinlääkäripäivien ohjelma valmistuu kovaa vauhtia koulutusvaliokunnan osaavissa käsissä ja ensimmäinen kurkistus päivien tarjontaan saadaan seuraavassa lehdessä. Viime vuonna kokeilimme olosuhteiden pakosta täysin virtuaalisia eEläinlääkäripäiviä; tänä vuonna valmistelemme ensimmäistä kertaa hybridipäiviä, joilla osallistuminen on toivottavasti mahdollista sekä paikan päällä että etänä. Hybridipäivät ovat yksi esimerkki asioista, jotka saattavat jäädä pysyväksi muutokseksi myös koronan jälkeen. Myös liiton koulutusyhtiössä Fennovetissä on otettu iso askel eteenpäin digitalisaation hyödyntämisessä, kun uusi verkko-oppimisympäristö on otettu käyttöön ja ensimmäiselle verkko-oppimisympäristössä tapahtuvalle kurssille voi ilmoittautua.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 3/2021.

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli