Kategoriat: 
Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista

Sikojen escherichia coli -resistenssiseurantaan saatiin lisänäytteitä

Projektitutkimuksiin vastaanotettiin yli 50 näytelähetystä vieroitusripuliin sairastuneista porsaista, mistä kiitos eläinlääkäreille ja heidän hoitamilleen sikatiloille. Possukoli-22-projekti päätettiin käynnistää, koska alkusyksystä 2022 tavanomaisista diagnostisista näytteistä oli kertynyt enterotoksisia E. coli -kantoja alle 20 kpl; kertymä vaikutti samanlaiselta kuin vuonna 2021, jolloin Ruokaviraston Avoimen tiedon resistenssiseurantaan saatiin yhteensä vain 34 enterotoksista E. coli -kantaa 20 tilalta.

Projektin tavoitteena oli saada antibioottiherkkyystuloksia myös aikaisempia vuosia useammalta tilalta, koska usean vuoden ajan sikojen vieroitusripulia aiheuttavien enterotoksisten E. coli -bakteerien antibioottiresistenssi on ollut seurantatulosten perusteella huolestuttavan yleistä.

Sikojen suolistotulehdusta aiheuttavien E. coli -kantojen antibioottiherkkyyttä tutkitaan ja seurataan jatkuvasti Ruokavirastossa. Diagnostisten näytteiden ja Possukoli-22-projektiin lähetettyjen näytteiden ansiosta vuoden 2022 resistenssiseurantaan saatiin yhteensä 96 enterotoksista E. coli -kantaa 46 tilalta, mikä on aikaisempia vuosia enemmän. Mikrobilääkkeiden käyttösuosituksien päivitystyö on käynnissä, ja saadut tulokset toivat lisätietoa myös tätä työtä varten.

Porsaiden suolistotulehdusta aiheuttavien E. coli -bakteerien antibioottiresistenssitulokset raportoidaan vuosittain FINRES-Vet-raporteissa ja reaaliaikaisesti Ruokavirasto.fi-sivujen Avoin tieto -portaalissa. Avoimesta tiedosta näkee tuloksia vuoden 2022 sikojen suolistotulehdusta aiheuttavien E. coli -bakteerien resistenssistä yksittäisille lääkeaineille (ampisilliini, enrofloksasiini, streptomysiini, tetrasykliini ja trimetopriimi-sulfametoksatsoli) ja tuloksia todetusta moniresistenssistä.

Kuvaajista löytyy tietoja vuodesta 2018 alkaen. Avoin tieto löytyy helpoiten Ruokavirasto.fi-sivuilta haulla avoin tieto, ja tämän jälkeen analytiikkaportaalin kautta voi valita eläinten antibioottiresistenssiosion.

Laboratoriotutkimuksiin lähetetyistä näytteistä saadut mikrobilääkeherkkyystulokset lisäävät tietoa tilan antibioottiresistenssitilanteesta. Nykyisissä isoissa yksiköissä voi esiintyä ja esiintyy erilaisia vieroitusripulia aiheuttavia enterotoksisia E. coli -kantoja, joiden mikrobilääkeherkkyystulokset voivat olla keskenään erilaisia.

Näytelähetysten mahdollisesti toisistaan poikkeavien antibioottiherkkyystulosten perusteella bakteerikantojen esiintymisessä voi olla ajallista ja määrällistä vaihtelua. Erityisesti tieto mahdollisen moniresistenssin esiintymisestä sikatilan suolistotulehdusta aiheuttavissa E. coli -bakteereissa on tärkeää lääkityspäätöksien kannalta.

Lisäksi saatu tieto auttaa arvioimaan vieroitusripulin ennaltaehkäisyyn liittyvien toimenpiteiden tehostamisen tarvetta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 2/2023.

Taina Laine

Kirjoittaja työskentelee johtavana tutkijana Ruokavirastossa.

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli