Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Suunnitelmien kevät

Luottamustehtävään hyppääminen liiton valtuuskunnan ulkopuolelta on harvinaisempaa. Ulkopuolisuus mahdollistaa toiminnan kriittisen tarkastelun, mutta muutos muutoksen vuoksi ei ole järkevää. Liiton vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja toiminta tukeutuu yhdistelmään jatkuvuutta ja uusia ajatuksia. Vaikka tämä toimintamalli voi näyttää hitaalta, on se kokonaisuuden kannalta havaittu toimivaksi. Muutos on  mahdollisuus, muttei itseisarvo.

Kaikki uusissa tehtävissä aloittaneet tietävät, että hiljaisen tiedon siirto on ehdot­to­man tärkeää ja toisaalta haas­tavaa. Koen, että kokemattomuuteni on otettu hyvin huomioon perehdytyksessäni. Erityiskiitokset siitä edellisille puheenjohtajille Katrille ja Päiville, hallitukselle ja toimiston väelle. Keskeneräisten asioiden edistämien on helpompaa, kun tietää, mistä on tultu ja minne pyritään.

Suurin oppi ensimmäisen kuukauden aikana on varmuudentunne, etten tee tätä työtä yksin vaan osana porukkaa. Liitto rakentuu meistä jäsenistä, valtuuskunnasta, hallituksesta, valiokunnista ja toimistosta. Kaikilla on oma roolinsa varmistamassa liiton toimivuus ja tavoitteisiin pääsy. Liiton tarkoitus on jäsentensä kanssa edistää ja kehittää alaamme, valvoa eläinlääkärikunnan etuja ja edistää eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. Näitä tarkennetaan liiton tavoite- ja toimintasuunnitelmassa.

Alkanut vuosi on kolmivuotisen tavoitesuunnitelman viimeinen ja toukokuussa valtuuskunta kerääntyy pohtimaan tavoitteita seuraavalla kolmelle vuodelle. Samalla arvioidaan, miten nykyisen tavoitesuunnitelman kohdat on saatu toteutettua. Toivon kaikilta avointa mieltä ehdottaa tavoitteita ja perustella ne. Valtuuskunnan ja hallituksen tehtävänä on lopulta priorisoida tehtävät toteutettaviksi, jolloin perustelut ovat keskeisessä roolissa. Ehdotuksia voi pohtia tutustumalla aikaisempiin tavoitesuunnitelmiin liiton sivuilta.

Myös valtakunnassa on keväällä tekeillä uusi nelivuotinen tavoite- ja toimintasuunnitelma eli hallitusohjelma. Huhtikuun alun eduskuntavaalit on mainittu useammassakin kohdassa tässä lehdessä ja käytän mahdollisuuden kannustaa kaikkia äänestämän. Alkuvuonna liiton toiminnassa eduskuntavaalit näkyvät vaikuttamistyön kautta. Liitto on määrittänyt neljä tavoitetta eduskuntavaaleihin, jotka ovat vaikuttamisemme ytimessä.

Eduskuntavaalit tuovat jännitettävää myös eduskunnan käsittelyssä olevien säädösten muodossa. Tammikuun lopulla eläinlääkintähuoltolaki palasi valiokuntakierrokselta suureen saliin. Tätä lukiessanne on eläinten hyvinvointilaki toivottavasti seurannut perässä. Vaalikauden lopulla ovat käsittelyssä myös tarkemmat uudistukset erikoiseläinlääkärikoulutukseen, jonka yhteydessä tullee uutena erikoistumissuuntana yleiseläinlääketiede. Eläinten hyvinvointilain historiasta muistamme, mitä esitysten raukeaminen tarkoittaa istuntokauden päättyessä.

Näkymät työmarkkinoilla ovat kevään suhteen jännittyneet. Globaali epävarmuus ja hintojen nousu ovat tehneet sopimisen palkankorotuksista todella vaikeaksi. Katseet ovat kääntyneet koko työmarkkinoilla vientiyritysten sopimusneuvotteluihin ja yksi kerrallaan muut palkkaneuvottelut ovat hidastuneet tai pysähtyneet täysin. Tilanne on sama sekä yliopisto- että valtiosektorin neuvotteluissa. Kuntasektorilla vuoden 2023 palkankorotuksista on jo sovittu.

Kevääksi on siis monenlaista asiaa tehtäväksi puheenjohtajalle, toimistolle, hallitukselle, valtuuskunnalle ja valiokunnille. Mukaan toimintaan ja vaikuttamaan pääsee matalalla kynnyksellä osallistumalla valiokuntien toimintaan. Tämä onnistuu joko valiokuntalaisten kautta tai laittamalla viestiä valiokunnan sihteerille. Uusista ajatuksista ei valiokuntatyöskentelyssä ole haittaa, mutta tässäkin pysyvyydestä on etua.

Kiitos kaikille valiokuntatyössä jatkaville ja uutena mukaan tuleville.

Yhteinen matka on alkamassa, tervetuloa mukaan!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 1/2023.

Mikko Turku

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli