Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Syksy Eläinlääkäripäivien ja uudistuksien keskellä

Vielä vuosi sitten kuunnellessani Katri Kiviniemen avajaispuhetta en osannut ajatella, että tänä vuonna pidän sen itse. Ihan ensimmäistä kertaa en onneksi ole lavalla, koska viime vuonna luennoin Eläinlääkäripäivillä lihantarkastuksen modernisoinnista.

Osallistuja nauttii lopputuloksesta eikä näe mitä tapahtuman suunnittelu ja valmistelu vaativat koulutusvaliokunnalta, Fennovetiltä ja liiton toimistolta. Työt ovat alkaneet yli vuosi sitten. Puheenjohtajan osuus on onneksi hyvin maltillinen, vaikka avajaisissa siltä ei näyttäisikään.

Syksyyn on mahtunut paljon muutakin. Liiton verkkosivut ovat auttamatta vanhentuneet. Sivujen hakuominaisuudet ja tietojen jäsentely eivät vastaa nykyaikaisilta verkkosivuilta toivottua tasoa ja laatua. Olemme tänä vuonna ottaneet tavoitteeksi uudistaa verkkosivut, jolloin tiedon löydettävyys ja visuaalisuus paranevat. Keväällä määrittelimme nykytilan ja toiveet muutokselle, kesällä kilpailutimme potentiaaliset kumppanit ja nyt syksyllä olemme aloittaneet itse verkkosivuuudistuksen.

Tavoiteaikataulun mukaan pääsemme helmikuussa 2024 julkaisemaan uudet sivut osoitteessa sell.fi. Aiomme tehdä käyttäjäystävälliset sivut, jossa ajan tasalla oleva tieto löytyy helposti sekä jäsenille että ei-jäsenille. Uudistuksen yhteydessä toimiston suurin tehtäväksi jäävä työ on sisällön päivittäminen ja järjestäminen siten, että käyttäjä löytää hakemansa tiedon mahdollisimman helposti. Koska sisältömäärä on valtava, ei kaikki ole valmista julkaisupäivämäärään mennessä, mutta lopputulos tulee hyödyttämään kaikkia.

Tämän vuoden aikana eläinlääkärikulut ovat kiinnostaneet mediaa. Aihe ei ole uusi, vaan enemmän keskusteluun säännöllisesti palaava. En tiedä kuvastuuko siinä eläinten arvostuksen kasvaminen vai se, että jutut saavat klikkauksia lukijoilta. Kesälomien jälkeen olen antanut aiheesta kymmenkunta haastattelua, lisäksi media on kirjoittanut aiheesta ilman liiton kommentteja. Keskustelu on näkynyt myös sosiaalisessa mediassa ja varmasti monen omilla sometileillä.

On ollut miellyttävää huomata, että hintojen kauhistelun sijaan toimittajat ovat kirjoittaneet siitä, mitä rahalla saa ja miten hoitovaihtoehdot ovat lisääntyneet eläinlääketieteen kehittyessä. Lisäksi toimittajat ovat nostaneet keskusteluun eläinlääkärin kokemat eettiset haasteet ja riittämättömyyden tunteet.

Syksyä ovat myös värittäneet voimakkaat puheenvuorot työelämän tarvitsemista laajoista muutoksista. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito tarvitsee tasapainoisen taloudellisen pohjan. Samalla tulee kuitenkin muistaa, että hyvinvointiyhteiskunnan tulee ottaa huomioon kaikki jäsenensä eikä vain heitä, joiden hyvinvointi on jo korkealla. Ammattiyhdistysliike on reagoinut hallituksen esittämiin työelämän heikennyksiin. Suomen Eläinlääkäriliitto tukee Akavan toimintaa ja pyrkimyksiä tilanteen ratkaisemiseksi.

Eläinlääkäripäivät kokoaa yhteen eläinlääkäreitä monipuolisen ammattimme eri osa-alueilta ja eri paikkakunnilta. Samalla se antaa mahdollisuuden nähdä tuttuja ja käydä eettistä pohdintaa eläinlääkäriydestä. Aina on myös hyvä muistaa, että vain yhtenäisyydellä pystymme vaikuttamaan ja parantamaan eläinlääkärien asemaa yhteiskunnassa.

Antoisaa syksyä ja Eläinlääkäripäiviä kaikille!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 7/2023.

Mikko Turku

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

Kenpä tietäis sen

Kategoriat: 
Pääkirjoitus

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli