Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Tiivis loppuvuosi tulossa

Vuoden suurin ponnistus on takana, mutta vielä on vuotta jäljellä ja paljon suunnitelmissa.

Valtuuskunnan vaali päättyi lokakuun loppupuolella. Äänestysprosentti oli 25, hieman alhaisempi kuin viime vaaleissa. Vaalin vahvistetut tulokset on julkaistu vaalisivuilla. Lisäksi tarkemmat tulokset vaaliliitoittain ja valitsijayhdistyksittäin ovat verkkosivuilla jäsentunnusten takana. Kiitos kaikille ehdokkaille ja vaalissa äänestäneille!

Uudella valtuuskunnalla ovat jännittävät ajat edessä, kun se pian lehden ilmestymisen jälkeen kokoontuu valitsemaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä liiton uuden puheenjohtajan. Samana päivänä myös vanha valtuuskunta päättää työnsä viimeiseen syyskokoukseensa. Siinä se viitoittaa liiton tietä ensi vuoteen päättämällä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Valtuuskuntakauden lisäksi vuodenvaihteessa vaihtuvat myös kaikkien liiton valiokuntien toimikaudet. Uuden kauden valiokuntien puheenjohtajat päätetään jo joulukuun hallituksen kokouksessa ja uusi valiokuntien kokoonpano alkuvuodesta. Nyt on oikea hetki ilmoittaa kiinnostuksesta valiokuntien jäsenyyteen. Jäseniksi tarvitaan kaikenlaisia eläinlääkäreitä. Lähde rohkeasti mukaan!

Loppuvuonna pohditaan taas hetki tiiviisti ratkaisuja eläinlääkäripulaan, kun opetus- ja kulttuuriministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkärikoulutusta koskeva selvitys käynnistyi lokakuussa. Selvitys toteutetaan muutamassa viikossa, valmista pitäisi olla jo joulukuun puolivälissä. Myös liitolla on edustaja selvityksen ohjausryhmässä.

Selvityksessä on tarkoitus arvioida, kuinka monta opiskelijaa pitäisi vuosittain ottaa eläinlääkärikoulutukseen, jotta eläinlääkäreitä riittäisi tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla pyritään arvioimaan eläinlääkärien määrän lisäksi muita syitä eläinlääkärien rekrytointiongelmiin ja tekemään ehdotuksia alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Ohjausryhmän nimeämispyynnön mukaan osana tätä tulisi huomioida, miten työhyvinvointia tukemalla ja esimerkiksi mentoroinnilla voidaan parantaa eläinlääkärien saatavuutta. Liitossa tarve mentoroinnille on tunnistettu jo aiemmin ja Eläinlääkäripäivillä lanseerattu mentoroinnin pilottiprojekti kandeille tulee ensi vuonna tuottamaan tärkeää tietoa tulevien mentorointiohjelmien suunnittelun avuksi.

Eläinlääkäripula vaivaa koko Eurooppaa ja Pohjoismaiden kesken pureudutaan syiden yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin Ruotsin kuninkaallisen metsä- ja maatalousakatemian (KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien) järjestämässä webinaarissa ja pyöreän pöydän keskustelussa marraskuun lopussa. Pohjoismainen eläinlääkäriyhteisö on kutsuttu mukaan paneutumaan eläinlääkäripulaan Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puhujien avustuksella.

Pohjoismaista laajennetaan perspektiiviä koko Eurooppaan, kun liiton edustajat osallistuvat marraskuun lopulla Euroopan eläinlääkärijärjestö FVE:n kokoukseen. Asialistalla on jälleen tärkeitä koko Eurooppaa koskettavia aiheita niin eläinlääkkeiden ja eläinten hyvinvoinnin kuin elintarviketurvallisuuden ja koulutuksen saralla.

Yrittäjävaliokunta on jo pidempään kaavaillut yrittäjäillan järjestämistä opiskelijoille. Nyt tämä opiskelijoiden toivoma tilaisuus on toteutumassa joulukuussa. Tavoitteena on saada kuuluviin useita eläinlääkäriyrittäjien näkökulmia ja rohkaista opiskelijoita yrittäjiksi.

Kaiken edellä mainitun lisäksi loppuvuonna neuvotellaan Kuntatyönantajan kanssa Lääkärisopimuksen eläinlääkäriliitteestä, käydään yhteistyössä Lääkäri- ja Hammaslääkäriliiton sekä JUKO:n kanssa neuvotteluja valtion virkaehtosopimuksen liitteestä 6, edistetään yksityissektorin työsuhteisten eläinlääkärien asioita, viimeistellään Fennovetin ja Tilipalvelu Ellin fuusio sekä perehdytetään liiton juuri valittua uutta viestintäpäällikköä Kristina Bergströmiä.

Jaksamista loppusyksyyn!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 7/2022.

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli