Kategoriat: 
Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista

Tutkimuspaketin tilaus

Ruokavirasto on aloittanut uuden palvelun, johon liittyen eläinlääkärit voivat tilata sähköisellä lomakkeella Ruokavirasto.fi-sivuilta näytteenottotarvikkeita sekä keltamustan palautuslaatikon viiteen eri tuotantoeläinten tutkimuspakettiin ja siitosoriiden CEM-tutkimukseen.

Näytteenottotarvikkeiden lisäksi mukaan lähetetään näytteenotto-ohjeet ja lähete. Ruokavirasto vastaa näiden maksullisten tutkimuspakettien lähetyskuluista joko Postin vastauslähetyksenä tai Matkahuollon Pikapakettina.

Näytteenottotarvikkeiden tilauspalvelussa on nautojen ja sikojen tutkimuspaketteja. Naudoille voi tilata näytteenottotarvikkeet hengitystietulehduspaketin neljää syväsivelynäytettä varten, vasikkaripulitutkimuspaketin viittä ulostenäytettä varten ja Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tutkimuspaketin 20 sierainlimanäytettä varten.

Nautojen syväsively- ja ripulitutkimuspaketteja voidaan käyttää myös pienille märehtijöille. Sioille voi tilata näytteenottotarvikkeet ulostenäytteiden tutkimuspaketteihin, joita ovat viiden näytteen ikäryhmäkohtaiset ripulitutkimuspaketit ja brakyspiratutkimuspaketti 30 näytettä varten.

Tilattavat näytteenottopaketit tekevät mikrobilääkkeiden luovutukseen liittyvien tilakohtaisten nautojen ja sikojen resistenssiseurantanäytteiden ottamisen ja lähettämisen aikaisempaa helpommaksi.

Näytteenottotarvikkeiden sähköinen tilauslomake löytyy Ruokavirasto.fi-sivuilta Laboratoriopalveluiden Näytteenotto-ohjeet -kohdan Nauta-, Sika- ja Hevonen -etusivuilta sekä kyseisiltä aihesivuilta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 2/2020.

Taina Laine ja Teija Kokkonen

Kirjoittajina ovat erikoistutkijat Taina Laine ja Teija Kokkonen.

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli