Kategoriat: 
Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista

Uutiskirje, turkiseläinten koronavirusseuranta ja matoja kissan keuhkoissa

Ruokavirasto pyrkii olemaan ketterä ja aikaansa seuraava toimija. Nykyään moni eläinlääkärikin on jo tottunut lukemaan verkossa tai sähköpostiin saapuneina eri tahojen tärkeinä pitämiä joukkoviestejä.

Sen vuoksi on tämän lehden Ajankohtaista Ruokaviraston tutkimuksista -palstan rinnalle perustettu eläinterveystutkimuksen uutiskirje. Sisällöissä on luonnollisesti osin paljonkin päällekkäisyyttä, mutta niin on tarkoituskin. Informaatioähkyä tuskin pahentaa se, että jonkin ammatillisesti tärkeän ja ajankohtaisen tiedon saa kerrattuna ja kahta eri kautta. Suunnitelmissa ei siis suinkaan ole tämän palstan alasajo.

Vanhemmissa tieteenharjoittajissa on varmasti edelleen sellaisia,joiden mielestä paperille painettu sana on, jos ei ehkä luotettavampaa, ainakin miellyttävämpää lukea kuin sama teksti heijastelevalta näyttöruudulta. Varmaan nuoremmissakin.

Tarkkaavainen lukija huomaa,että uutiskirjeen nimessä on eläinterveystutkimus eikä suinkaan eläinsairaustutkimusta. Tämä ei tarkoita viraston tutkimuksen linjanmuutosta vaan heijastelee lähinnä ympäröivän yhteiskunnan ajattelutavan kehittymistä.

Yhteisen terveyden ajattelun periaatteiden mukaisesti eläintenkään terveys ei ole pelkästään joidenkin ns.taudinaiheuttajien poissaoloa vaan kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Näin olemme Ruokaviraston eläintautija terveystutkimuksessa perinteellisestikin ajatelleet, mutta nyt tunnemme ajan olevan kypsä positiiviseen ilmaisuun ilman että se vaikuttaa eufemistiselta.

Kirje on luettavissa Ruokavirasto.fi -sivuilla, mitä kautta sen voi myös tilata omaan sähköpostiin. Uusi kirje ilmestyy 5–6 kertaa vuodessa.

SARS-CoV-2 on seurattu suomalaisilla turkiseläintarhoilla, jotka kasvattavat minkkejä vuoden 2020 joulukuusta alkaen ja suomensupeja alkuvuodesta 2021. Seuranta on kohdistunut itsestään kuolleisiin tai heikkokuntoisina lopetettuihin eläimiin, joita säännöllisesti on lähetetty Ruokavirastoon näytteenottoa varten.

Seuranta alkoi otantatutkimuksella, jossa keskityttiin tiheimpiin kasvatusalueisiin,jonka jälkeen seuranta on laajentunut käsittämään kaikkia turkistarhoja, joilla on minkkejä, muita näätäeläimiä tai supikoiria. Nykyinen 21.6.2021 käynnistynyt seuranta perustuu EU-komission päätökseen 2021/788.

Marraskuuhun 2021 mennessä SARSCoV-2 tartunnan varalta Ruokavirastossa on tutkittu hieman yli 5000 turkiseläinten nielusivelynäytteet yhteensä 193 tarhalta.

Kaikki näytteet ovat olleet kielteisiä. Epäilytapauksien yhteydessä valvontaeläinlääkäri on lisäksi käynyt ottamassa sivelynäytteitä tarhojen elävistä eläimistä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 8/2021.

Pia Vennerström

Kirjoittaja on jaostopäällikkö Pia Vennerström.

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli