Kategoriat: 
Puheenjohtajan palsta

Viimeinkin eläinten hyvinvointilaki – ja puoskarilakikin tarvitaan

Tuntuu käsittämättömältä, että juuri äsken aktiivisesti kanssamme eläinlääkärien asioita edistänyt kollega on poissa. Tällainen uutinen pysäyttää ja muistuttaa, että elämä eletään tässä ja nyt. Huomisesta emme tiedä.

Tarja oli eläinsuojeluvaliokunnan jäsen ja hänellä olisi varmasti ollut annettavaa myös liiton tulevaan lausuntoon koskien eläinten hyvinvointilakia. Lausuntopyynnön odotetaan saapuvan vielä ennen kesälomia. Kun lausuntopyyntö tulee liittoon, se on esillä verkkosivuilla ja Facebookissa, jotta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua liiton lausunnon laatimiseen lähettämällä kommentteja toimistolle. Eläinsuojeluvaliokunta kantaa päävastuun lausunnon valmistelusta.

Pitkään jatkunut eläinsuojelulain uudistus saadaan toivottavasti maaliin tällä hallituskaudella. Lakiuudistuksen valmistelu alkoi jo noin kymmenen vuotta sitten. Liitto on kerännyt eläinlääkärien näkemyksiä tavoitteista tulevalle laille jo ennen sitä ja pitkin matkaa valmistelun yhä jatkuessa. Pitkän lainvalmistelun aikana liitto on tavoitellut uuteen eläinten hyvinvointilakiin esimerkiksi vapaata vedensaantia kaikille eläimille sekä parsinavetoiden ja porsimishäkkien poistamista siirtymäajalla. Myöskään nykymuotoinen turkistarhaus ei liiton näkemyksen mukaan voi olla hyväksyttävää uuden eläinten hyvinvointilain nojalla.

Uudessa laissa tulee kiinnittää laajasti huomiota erilaisiin kipua aiheuttaviin toimenpiteisiin ja niiden suorittajan pätevyyteen. Tämä koskee niin porsaiden kastraatiota kuin hevosten hammashoitojakin. On tärkeää, että kivunlievitystä edellytetään kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä. Eläimet ovat haavoittuvassa asemassa, eikä niille tulisi voida antaa hoitoja ilman että tarvetta on arvioitu eläinlääketieteellisin perustein. Tarvitaan niin sanottu puoskarilaki rajoittamaan eläimille tarjottavia hoitoja. Myös monien toimenpiteiden tekijöille, esimerkiksi sorkkahoitajille, tulisi säätää pätevyysvaatimuksista, sillä väärin tehtynä monet toimenpiteet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä.

Liitto tavoittelee lakiin myös eläinlääkärien ilmoitusvelvollisuutta perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä. Tämä antaisi valvonnalle nykyistä parempia keinoja puuttua lainsäädännön vastaiseen jalostustoimintaan. Tavoite toteutunee, sillä eläinlääkärien ilmoitusvelvollisuus on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Ilmoituksen tekemisen edellytys on eläinten rekisteröinti; myös ilmoituksen tekemisen pitää olla eläinlääkärille vaivatonta ja perusteet selkeät.

Liiton kannalta olennainen asia on lain valvojan pätevyyden määritteleminen. Toimiva valvontajärjestelmä edellyttää vankkaa asiantuntemusta eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä juridista osaamista. Valvonta on järjestettävä valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja virkasuhteinen eläinlääkäri tulee nimetä eläinsuojeluviranomaiseksi myös tulevassa eläinten hyvinvointilaissa. Viranomaisen on pystyttävä tekemään päätöksiä eläinten kärsimyksestä ja terveydellisistä olosuhteista myös tilanteissa, joissa näihin ei liity mitattavia parametreja. Rikosprosessissa eläinlääkärin koulutus on todistajana toimittaessa edellytys eläimen kokeman kärsimyksen näyttämiselle toteen.

Kansalaiset odottavat tehokasta eläinsuojeluvalvontaa siten, että pitkittyneet eläinsuojelutapaukset saadaan päätökseen. Uusi eläinten hyvinvointilaki vaatii voimaantullessaan pian rinnalleen myös uudet asetukset, jotta lain täytäntöönpano ei jää puolitiehen.

Eläinten hyvinvointilain lisäksi liiton eri toimielimissä ovat alkukesästä puhuttaneet eläinlääkintähuolto, eläinlääkärien jaksamisasiat ja eläinlääkärien riittävyys. Näihin liittyen on tavattu useita sidosryhmiä. Myös tulevaa syksyä on jo valmisteltu. Tarkoitus on järjestää sekä liiton sijoituksia pohtiva seminaari hallituksen ja talousvaliokunnan kesken että tuotantoeläinten puhtautta käsittelevä seminaari terveydenhuolto-, valvonta- ja tarkastuseläinlääkäreille ja muille kiinnostuneille. Jos korona suo, on toiveissa pitää tapahtumia myös kasvokkain.

Ennen syksyä toivon jokaiselle mahdollisuutta levätä, vetää henkeä ja ihan vain olla, tässä ja nyt. Olemme sen varmasti ansainneet.

Hyvää kesää!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Eläinlääkärilehdessä 4/2021.

Katri Kiviniemi

Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja

Jaa Lehti

EU-tuontivaatimusten koulutusta Länsi-Afrikassa

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Eläinlääkärinä työsuhteessa vai itsenäisenä yrittäjänä?

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli

Aasi ei ole pieni hevonen

Jäsenille
Kategoriat: 
Asiantuntija-artikkeli