Siirry sisältöön

Bli medlem?

Som medlem får du hjälp och stöd i karriären. Medlemsavgiften är avdragsgill i din personliga beskattning.

Tillsammans är vi en stark grupp

Tillsammans bildar vi enskilda veterinärer en stark grupp vars röst bär längre än våra egna. Att höra till förbundet stärker veterinärernas röst, samhälleliga intressebevakning och påverkningskraft.
Förbundet driver veterinärernas sak och befrämjar branschens arbetsförhållanden, synlighet och prestige.
Att vara med i det stora förbundet för den egna yrkeskårens lönar sig både vad gäller våra kollektiva påverkningsmöjligheter och dina personliga förmåner.
Förbundet eftersträvar en veterinär som är framgångsrik och välmående både i arbetet och på fritiden.