Kategoriat: 
Ajankohtaista
Lausunnot ja kannanotot

Suomen Eläinlääkäriliitto on huolissaan eläinlääkintähuollon kestokyvystä, hallituksen päälinjaukset eivät ole riittäviä

Suomen Eläinlääkäriliitto on toistuvasti esittänyt ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtoa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille toimivana ja kustannustehokkaana ratkaisuna. Tätä ovat tukeneet edellisellä vaalikaudella parlamentaarisen selvitystyön tulokset (Hyvinvointialueille ehdotetaan siirrettäväksi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä 1.1.2026, Valtioneuvosto) ja keväällä 2023 julkaistu ministeriöiden selvitys eläinlääkäripulaan vastaamisesta (Selvitys esittää, että eläinlääkintähuolto tulee järjestää nykyistä suuremmilla alueilla, Opetus- ja kulttuuriministeriö).

Uuden hallitusohjelman mukaan kaivattua ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtoa hyvinvointialueille ei tulla tekemään. Suomen Eläinlääkäriliitto katsoo, että ilman siirtymistä suuremmille alueille julkinen eläinlääkintähuolto tulee romahtamaan. Suurin vaikutus tulee olemaan kiireellisissä eläinlääkäripalveluissa (päivystys), joiden ylläpito kaikkina aikoina koko maassa on luhistumispisteessä. Tämä vaarantaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä lopulta myös eläintautien ja eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien torjunnan. Samalla asetetaan kyseenalaiseksi parlamentaaristen ja ministeriöiden selvitystöiden tarkoituksenmukaisuus.

Hallitusohjelma mahdollistaa alueelliset ratkaisut kuntien ja hyvinvointialueiden työnjaossa ja tulee lisäksi esittämään lainsäädännön esteiden purkamista, jotta sopiminen on jatkossa mahdollista. Hallitusohjelmassa sitoudutaan rahoittamaan täysimääräisesti hyvinvointialueille asetettavat mahdolliset uudet tehtävät.

Ellei ratkaisuna eläinlääkintähuollon järjestämiseen tulevaisuudessa käytetä jo olemassa olevia hyvinvointialueita, mikä on toisenlainen ratkaisu, jolla turvataan eläinlääkäripalvelujen ja kiireellisen eläinlääkärinavun saatavuus koko maassa ympäri vuorokauden?

Jaa Ajankohtaista