Kategoriat: 
Ajankohtaista
Palkinnot

Topi Salmi -tutkijapalkinto 2022 Sinikka Pelkoselle: Elämäntyönä eläintautien tutkimus

Kuopiolainen professori, dosentti, ELT Sinikka Pelkonen sai vuoden 2022 Eläinlääkäriliiton tutkijapalkinnon. Pelkonen on tehnyt mittavan kansainvälisen tutkijanuran eläintautibakteriologian parissa. Palkinto luovutettiin Eläinlääkäripäivien avajaisissa 2. marraskuuta.

Sinikka Pelkonen on tutkimustyössään käsitellyt eläinlääketieteellistä mikrobiologiaa, infektiotauteja sekä niiden diagnostiikkaa ja seurantaa. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita, ja tieteellisten julkaisujen määrä yltää noin 80 julkaisuun.

Topi Salmi -palkintoraadin mukaan Sinikka Pelkonen täyttää erinomaisesti kaikki Topi Salmi -palkinnon kriteerit. Hän on tieteellisesti erittäin pätevöitynyt ja julkaissut merkittävän määrän vertaisarvioituja artikkeleita. Hänen tutkimustyönsä on laaja-alaista eläintautien ja zoonoosien osalta. Hänen Yhteiseen terveyteen liittyvä työnsä on yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen vaikuttavaa. Raadin mukaan ilahduttavaa on myös se, että Sinikka Pelkonen on opastanut monia nuoria – ja varttuneempiakin – tutkijoita heidän tutkijan urallaan.

Kipinä eläinlääketieteeseen syttyi Pelkosella jo varhain. Perheen isä toimi Orimattilan kunnaneläinlääkärinä, ja tytär kulki mukana potilaskäynneillä. Pelkonen valmistui eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1981, minkä jälkeen hän siirtyi pian työskentelemään silloisessa Valtion eläinlääketieteellisessä laitoksessa (VELL). Siitä alkoi yli 40 vuoden työura valtion tutkimuslaitoksissa.

Tutkijanuransa alkuvaiheessa 1980-luvulla Pelkonen vietti muutaman vuoden väitöskirjatutkijana Sveitsin Baselissa infektiotutkimuksen parissa. Vuonna 1988 Pelkonen siirtyi Kuopioon, jossa hän toimi aluksi aluelaboratorion johtajana ja vuodesta 2000 tutkimusyksikön johtajana. Post doc -tutkijan työ vei Pelkosen 1990-luvun alkupuoliskolla Saksan Freiburgiin, missä hän perehtyi molekyyli-immunologiaan. Kuopioon hän palasi vuonna 1994.

Pelkonen nostaa uransa tärkeimpien tutkimustulosten joukosta yhden sijasta esille useampia merkittäviä aihekokonaisuuksia. Yksi niistä on salmonellan epidemiologia ja siihen liittyvät hankkeet. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat olleet myös muut zoonoottiset taudinaiheuttajat, mukaan lukien E.coli -bakteerit, joita Pelkonen käsitteli jo väitöskirjassaan.

Pelkonen on rakentanut uransa aikana laajan kansainvälisen verkoston. Tutkijanuralla häntä on ajanut eteenpäin halu tehdä työtä, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksen avulla tuotettava tieto palvelee Yhteistä terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia.

Pelkonen on myös ollut mukana kehittämässä eläinlääkärien koulutusta. Kun tarttuvien eläintautien erikoiseläinlääkärin tutkinto perustettiin 2000-luvun alussa, Pelkonen oli suunnittelemassa ja perustamassa tutkintoa ja työskenteli erikoistumistyöryhmässä vuoteen 2022 saakka. Väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden ohjaajana Pelkonen on voinut jakaa eteenpäin innostustaan tutkimustyöhön ja olla tukemassa alalla eteneviä nuoria.

Eläkkeelle jäätyään Pelkonen on luopunut työroolistaan, mutta jatkaa yhä vierailevana tutkijana muun muassa salmonellatutkimuksen parissa. Innostusta riittää yhä muiden tutkijoiden auttamiseen ja kirjoitustyöhön.

Jaa Ajankohtaista