Kategoriat: 
Neuvottelut

Työehtosopimuksiin perustuvat palkankorotukset kunnissa, valtiolla ja yliopistolla

Lääkärisopimuksen piirissä oleville eläinlääkäreille on tulossa Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti 1.6.2024 yhteensä 0,73 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä.

Tämä käy ilmi tuoreessa KT:n yleiskirje 9/2024, joka koskee Lääkärisopimuksen sopimuskorotuksia vuonna 2024. Yleiskirje on luonteeltaan kokoava. Lue yleiskirja klikkamalla tästä.

Kunnissa työskentelevät eläinlääkärit

Kuntasektorin eläinlääkäreille on tulossa lisäksi 1.6.2024 niin sanottu kehittämisohjelman mukainen 0,6 prosentin kehittämisohjelmaerä, joka voidaan käyttää esimerkiksi työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin, tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen lisään.

Edellä mainittujen korotusten lisäksi kuntasektorin eläinlääkäreille on tulossa 1.6.2024 1,5 prosentin yleiskorotus, joka perustuu Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan. Lisäksi eläinlääkärien euromääräisiä päivystyskorvauksia korotetaan 1.6.2024 lukien 1,5 prosentilla. Uudet päivystyskorvaukset ovat 1.6.2024 alkaen:

  • 10,13 € perjantaista klo 16.00 alkaen maanantaihin klo 8.00 saakka sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 16.00 alkaen ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00 saakka (ns. pyhäpäivystys).
  • 5,93 € muuna aikana (ns. arkipäivystys).

Eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 2,23 prosentilla. Päivitetyt taksat lisätään Eläinlääkäriliiton verkkosivuille sen valmistuttua.

Koska yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä sekä kehittämisohjelmaerä tulevat voimaan samasta ajankohdasta 1.6.2024 lukien, on kaikki korotukset laskettava erikseen palkkoihin. Laskenta tehdään palkkasummasta, joka ei sisällä samaan aikaan tulevia korotuksia. Tarkempi ohjeistus löytyy yleiskirjeestä.

Valtiolla työskentelevät eläinlääkärit

Valtiosektorilla yleiskorotus nostaa palkkoja 1.3.2024 lukien 2,0 prosenttia. Lisäksi jakoon on tulossa virastoerä 1.3.2024 lukien, jonka suuruus on 0,5 prosenttia.

Ylipistolla työskentelevät eläinlääkärit

Yliopistosektorilla yleiskorotus 1.3.2024 lukien on 2,0 %. Lisäksi yliopistosektorilla on tulossa jakoon paikallinen erä 1.12.2024 lukien, jonka suuruus on 0,5 %. Paikallisen erän suuruus määräytyy syyskuun 2024 palkkasumman mukaan. Paikallisen erän suuruus lasketaan erikseen kunkin henkilöstöryhmän palkkasummasta.

Jaa Ajankohtaista