Kategoriat: 
Työelämä

Työturvallisuuslaki uudistui 1.6.2023

Työnantajan työturvallisuusvelvoitteita tarkennettiin 1. kesäkuuta 2023 voimaan tulleella työturvallisuuslain muutoksella.

Työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Muutoksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisinä.

Lakimuutos täsmentää, minkälaisia työn kuormitustekijöitä on otettava huomioon osana työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Työnantajan tulee ottaa huomioon sekä työn fyysiset kuormitustekijät että työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisättiin maininta äskettäin synnyttäneestä ja imettävästä työntekijästä. Muutoksen myötä säännöksestä käy selkeämmin ilmi, että raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt ja imettävä työntekijä kuuluu säännöksen soveltamisalan piiriin.

Muutoksessa työnantajan työturvallisuusvelvoitteita täsmennettiin. Keskeiset muutokset koskevat kolmea pykälää:

– Työnantajan yleistä huolehtimisvelvoitetta (8 §)

– Työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työn vaarat (10 §)

– Työnantajan velvollisuutta antaa työntekijälle opetusta ja ohjausta (14 §).

Lisäksi raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään koskemaan myös imettäviä ja äsken synnyttäneitä työntekijöitä (11 §).

Eläinlääkärilehdessä 4/2023 pohditaan sitä, ovatko muutokset riittäviä. Lehtiarkistoon pääset tästä.

Jaa Ajankohtaista