Kategoriat: 
Neuvottelut
Työelämä

Yleiskorotus kuntasektorin eläinlääkäreille

KT ja LNJ (Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö) ovat neuvotelleet Lääkärisopimuksen 1.10.2022 keskitetyn järjestelyerän käytöstä ja päättäneet järjestelyerän jakamisesta yleiskorotuksena.

Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Loput 0,5 prosenttia on sovittu jaettavaksi yleiskorotuksena.

Yleiskorotus koskee kaikkia liitteen 5 piirissä olevia viranhaltijoita. Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 1.10.2022 lukien. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla.

Yleiskorotus korottaa myös päivystyskorvauksia. Peruspalkasta laskettu arkipäivystyskorvaus on 1.10. alkaen 3,71 euroa ja pyhäpäivystys 6,39 euroa. Vuoden 2023 alusta alkaen arkipäivystyskorvaus on 5,76 euroa ja pyhäpäivystys 9,83 euroa.  

Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

Jaa Ajankohtaista