Siirry sisältöön

Tieteellisen artikkelin ohjeet

Tieteelliset artikkelit ovat alkuperäisiä tutkimuksia, kokooma artikkeleita (review articles) ja tapausselostuksia. Ne käyvät läpi vertaisarvioinnin ennen hyväksymistä.

Tieteellisestä julkaisemisesta on hyötyä. Käsikirjoituksen laatiminen teroittaa argumentaatiokykyä ja opettaa kuvaamaan ilmiöitä tarkasti ja ytimekkäästi. Julkaistavaksi hyväksytty artikkeli on meriitti.

Jouko Koppinen, Eläinlääkärilehden tieteellinen toimittaja

Artikkelien tyylit ja ohjeet

Kokooma artikkeleita, eli katsaus, eli review article

Kertoo, mitä tiedämme tieteellisesti julkaistun kirjallisuuden perusteella jostakin aiheesta. Ei uusia tutkimustuloksia.

Muoto on vapaa. Sisältää yleensä kappaleen, jossa kirjoittaja kertoo, mitä aiheesta tiedetään, ja pohtii esimerkiksi sitä, mitä ei vielä ole tutkittu. Yksi tai korkeintaan pari kirjoittajaa.

Haaste: löytää olennaiset lähdeviitteet ja kertoa tiiviisti, mitä ne merkitsevät.  

Katso tieteellisten artikkelien kirjoitusohje.

Tapausselostus

Mielenkiintoinen yksittäistapaus. Voi olla kliininen, epidemiologinen tai hygieniaan liittyvä. Yksi tai korkeintaan muutama kirjoittaja.

Muoto on vapa. Sisältää joskus johdannon, joka johdattaa aiheeseen yleisemmän kautta. Sisältää lopussa pohdinnan, jossa kirjoittaja kertoo, mitä tästä tapausta opimme. Esimerkiksi mikä meni pieleen. Vain olennaiset lähdeviitteet.

Haaste: käyttää aktiivimuotoa ja välttää lavertelua jättämällä pois kaikki, mitä lukijan ei tarvitse tietää. Esimerkiksi epäolennaiset labratulokset. 

Eläinlääkärilehdessä julkaistaan usein tapausselostuksen ja katsauksen yhdistelmiä. 

Alkuperäiset tutkimukset

Aikaisemmin julkistamattomia tutkimustuloksia. Isossa työssä saa olla monta kirjoittajaa.

Haaste: samat kuin muissakin eli tiivis kirjoittaminen, jargonin, passiivin ja substantiivitaudin välttäminen ja olennaisiin asioihin pitäytyminen. 

Vertaisarvioinnin prosessi

Jokainen Eläinlääkärilehdessä julkaistu tieteellinen artikkeli on käynyt läpi vertaisarvioinnin.

Vertaisarviointi tehdään anonyymisti. Arvioijat ovat suomalaisia eläinlääkäreitä ja alansa
asiantuntijoita. Heidän henkilöllisyytensä on vain tieteellisen toimittajan, yhden
toimitusneuvoston jäsenen ja Eläinlääkäriliiton talousasioiden hoitajan tiedossa.

Kymmenen vuoden aikana, 2005–2015, julkaistavaksi on tarjottu 142 käsikirjoitusta, joista noin 80 % on hyväksytty.

Tärkeää vertaisarvioijalle

Vertaisarvioijia pyydetään täyttämään erillinen arvioijan raportti, jonka saa tieteelliseltä toimittajalta. Kaikki tarkat ohjeet vertaisarvioille antaa tieteellinen toimittaja. Katso tieteellisen toimittajan yhteistiedot.

Heräsikö kysymyksiä?

Eläinlääkärilehden toimitus ja tieteellinen toimittaja auttavat tieteellisiin artikkeleihin liittyvissä kysymyksissä.